A holokauszt oktatás új technikái

03 jan

A Centropa a Holokauszt Emlékközponttal együttműködésben innovatív és interaktív módszerekkel kívánja a zsidóság történetét bemutatni a magyar iskolákban. Családi fényképek és személyes történetek felhasználásával új perspektívákat kíván nyújtani a holokauszt oktatásában. A 2011. november 25-27 között megrendezett tanárképző szeminárium összefoglalóját olvashatják.

Céljaink szerint oktatási anyagaink és módszereink bemutatásával nem pusztán tudást akartunk átadni a tanároknak, hanem olyan pedagógiai ötleteket és eszközöket, melyek hasznosítják az új technológiák nyújtotta lehetőségeket az osztálytermekben. Fontos célunk volt továbbá, hogy a tanárokat bevonjuk a kreatív folyamatba és megadjuk a lehetőséget, hogy saját ötleteikkel és elképzeléseikkel gazdagítsák oktatási anyagainkat és módszereinket. 

Elsődlegesen azon pedagógusokat vártuk, akik feladatuknak érzik, hogy oktatási intézményeikben a huszadik százdai magyar zsidóság történetéről tanítsanak, és akik nyitottak új technológiák és interaktív módszertanok alkalmazására. Kifejezett célunk volt, hogy sok vidéki tanár vegyen részt a képzésen.

Képzési programunk fontos alapelve, hogy ne csak azt tanítsuk, hogyan pusztultak el a zsidók, vagy hogyan élték túl a vészkorszakot, hanem arra fordítsuk a figyelmünket, hogyan éltek. Ennek megfelelően betekintést kívántunk nyújtani a mai zsidó életbe is. A programot a Frankel Leó utcai zsinagógában kezdtük egy Istentisztelettel és azt követő vacsorával, melynek során Verő Tamás rabbi beszélt röviden pár szokásról, azok jelentéséről.

A Centropa adatbázisában megjelenő személyes történetek nem csak egy rövid történelmi korszakot ölelnek fel, hanem egy-egy ember történetén keresztül az egész 20. század eseményeire adnak kitekintést. Éppen ezért fontos, hogy a második világháború után történtekkel ugyanúgy foglalkozzunk. A program nyitányaként prof. dr. Haraszti György tartott előadást a zsidóság 1945 utáni történetéről, illetve a demográfiai változásokról. Haraszti professzor beszélt a magyar zsidók identitásvesztéséről, a zsidókérdés tabuvá válásáról a szocializmusban, továbbá arról, hogyan éledt újjá a zsidó élet a rendszerváltás után.

A képzés során hitet tettünk amellett, hogy a tanárokat legjobban a tanárok tudják tanítani. Tevékenységünk és módszereink bemutatásához éppen ezért kértünk fel 7 tapasztalt pedagógust. Szombaton reggel ezeknek a tanároknak a segítségével indítottuk a képzést. A szemináriumon előadások és laboratóriumi keretek közt gyártott oktatási anyagok kizárólagos bemutatása helyett arra törekedtünk, hogy a pedagógusokat bevonjuk az alkotó folyamatba és közösen fejlesszünk ki új óravázlatokat és oktatási koncepciókat. Ennek szellemében 7 kisebb csoportban óravázlatok kidolgozására került sor a Centropa meglévő oktatási filmjeire alapozva.

A Centropa igyekszik új technológiákat bevonva színesíteni az oktatást, így keltse fel a diákok érdeklődését. Edward Serotta, a Centropa alapítója és igazgatója beszélt nekünk egy video projektről, valamint arról, hogyan lehet felkelteni a diákok érdeklődését egy-egy új technológiai eszköz bevonásával. Ennek keretében megosztottuk a tanárokkal, hogy versenyt hirdetünk iskolák tanulói közt, ki tud színvonalasabb és érdekesebb filmet csinálni saját városuk, falujuk, településük zsidóságának történetéről.

A személyes történetek mellett természetesen fontosnak tartottuk, hogy történelmi kontextusba helyezhessük az eseményeket, ezáltal teremtve kapcsolatot a megtanítani kívánt tények és a visszaemlékezések közt. Dr. Hosszú Gyula a zsidóság második világháború előtti történetéről tartott nekünk előadást, bemutatva azt a folyamatot, hogyan asszimilálódott a magyar zsidóság a társadalomba a 19. század közepétől fokozatosan, illetve ennek milyen hatása volt a későbbi eseményekre.

A szeminárium során aréstvevők megtekinthették a Centropa új kiállítását, amely jövő márciusban nyílik meg hivatalosan. A kiállítás anyagát 8 kategória köré rendezve válogattuk ki: iskola, munka, szabadidő, nyaralás, katonaság, vallásos élet, portrék és holokauszt. Célunk, hogy a kiállítás iránt érdeklődő oktatási intézményekben megfelelő pedagógiai háttéranyagok szülessenek. Ennek érdekében a tanárok csoportokra bontva ötleteket dolgoztak ki a kiállítás felhasználását illetően. Pécsi Tibor a szemináriumon beszélt az ún. “kortárs tárlatvezetők” módszeréről, melyet az Auschwitz Album vándorkiállítás során már alkalmaztak országszerte. A módszer lényege, hogy a tárlatvezetést a kiállításon nem tanárok, vagy képzett tárlatvezetők végzik, hanem olyan diákok, akiket előre felkészítenek erre a feladatra.

A holokauszt nehézségeinek tanításakor fontos kiemelni, hogy nem minden ember fordította el a fejét, voltak, akik segítettek és életüket kockáztatva próbáltak zsidókat menteni a vészkorszakban. Prof. Dr. Szita Szabolcs a magyarországi életmentőkről tartott előadást, melynek keretében arról beszélt, milyen fontos tud lenni hősies történetek feldolgozása egy olyan korszakról, ahonnan leginkább csak tömeggyilkosságokról és reménytelenségről hallani.

Dr. Botos János előadást tartott arról, hogyan használhatók levéltári anyagok, milyen típusú információkhoz lehet hozzájutni egyes forrásokból, illetve ezek hogyan hasznosíthatók az oktatásban.

Klein Rudolf professzor vezetésével a szeminárium résztvevői egy vezett túrán vehetttek részt a budapesti zsidónegyedben. Klein professzor a városrész építészeti jellegzetességeinek bemutatásán keresztül szemléltette az egyes történelmi mérföldköveket.

A program zárásaként Kinszki Judit volt a vendégünk, aki holokauszt túlélőként, és a Centropa egyik oktatási filmjének szereplőjeként érdekes és tartalmas beszélgetést folytatott a résztvevő pedagógusokkal.

A szeminárium során értékes és hasznos tudásanyaggal szolgáltunk a magyar zsidóság 20. századi történetével kapcsolatban. A résztvevő tanárok elkötelezték magukat, hogy új technológiákat és módszereket próbálnak ki iskoláikban. Annak következtében, hogy a pedagógusokat bevontuk a kreatív munkába, konstruktív ötleteket és oktatási terveket tudtunk készíteni. A képzés során 7 különböző óravázlat készült, melyekhez bárki hozzáférhet majd a Centropa honlapján. A résztvevő tanárok közül 21 vidéki iskolából érkezett. A szemináriumon résztvevő tanárok mindegyike jelezte, hogy iskolájukat szeretnék felvenni a vándorkiállítás lehetséges állomásai közé, valamint nyolcan jelezték, hogy szeretnének részt venni a Serotta úr által ismertetett video projektben. Hasznos és értékes ötletekkel lettünk gazdagabbak.

A beszámolót összeállította:

Dr. Balázs Magdolna és Kenesei Marcell programvezetők

Előző bejegyzés

A pusztulás kőszegi emlékei

Következő bejegyzés

Lom STOP! – emlékmentés ma