A roma holokausztra emlékeztek a Nehru parkban

A Roma Polgárjogi Alapítvány és a Holokauszt Emlékközpont hétfőn délután, a Nehru parkban felavatott emlékműnél tisztelgett a roma holokauszt és a közelmúlt roma áldozatai előtt. A 17 órától kezdődő eseményen beszédet mondott Dr. Kállai Ernő, kisebbségi ombudsman, Horváth Aladár a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke és Daróczi Ágnes, roma polgárjogi harcos.

Dr. Kállai Ernő beszédében az emlékezést, a tudás átadásnak fontosságát emelte ki. „Amíg emlékezünk, keressük a választ. (…) Emlékezni azonban csak akkor lehetséges, ha elegendő tudással rendelkezünk.(…) Most válik felnőtté egy teljes generáció, akiknek, sőt szüleiknek is homályos gondolataik vannak arról, hogy mi is történt Európában az 1940-es években. Sokan, s sajnos egyre többen, az ifjúság lendületében meg is kérdőjelezik az események igazságát, megtörténtét. Nincs tudásuk, nincsenek emlékeik. Emlékkel beoltva az emberiség fel van vértezve az újabb pusztító erejű támadással szemben. (…)Ez a mi felelősségünk, nem ők tehetnek róla, nekünk kell gondoskodnunk a következő generáció védelméről. Meg kell őriznünk az emlékeket, a tudást, meg kell tanítani a gyerekeknek az iskolában a tényeket, segítenünk kell nekik feldolgozni a felfoghatatlan bűnöket, amire képesnek mutatkozott az emberiség.”

Horváth Aladár beszélt az auchwitz-birkenaui cigány láger felszámolásakor gázkamrába küldött több ezernyi roma sorsáról, amire minden évben ezen a napon, augusztus 2-án emlékezünk, és arról, hogy az akkori történések tanulságul kell szolgáljanak a ma emberének is, hisz a diszkrimináció, a felzárkóztatás hiánya ma is tragikus eseményekhez vezethet.

„Ebben az országban senki másnak nem fűződik nagyobb érdeke a jogállamisághoz, a hatályos alkotmány értékeinek, az egyéni és közösségi jogoknak a tiszteletben tartásához, mint a cigányoknak! Ebben az országban senki másnak nem fűződik nagyobb érdeke a minőségi oktatáshoz, a munkanélküliség csökkentéséhez és a szociális biztonsághoz, a közbiztonság javításához, mint a cigányoknak.(…)Meg kell találnunk a romák méltó helyét a mai gazdaságban, a munka világában, a modern társadalomban. (…) Fel kell dolgoznunk a múlt történéseit, és tanulnunk kell belőlük, hogy soha ne ismétlődhessenek meg a borzalmak. (…) Mi, európaiak, cigányok és nem cigányok, szabadságszeretetünk, demokratikus elköteleződésünk és a zsidó-keresztény eredetű erkölcs és hit erejénél fogva képesek vagyunk megoldani közös dolgainkat.” – mondta a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke.

Daróczi Ágnes a személyes felelősség szerepére hívta fel az egybegyűltek figyelmét. Felidézte a fél évszázada roma embereket mentők erkölcsi tartását, bátorságát, s a közelmúlt tatárszentgyörgyi tragédiáját követő mulasztásokat egyaránt. Véleménye szerint ma a civil erőben van meg az a szándék, erő, országon belül és kívül egyaránt, ami valóban segíteni tud és akar a bajbajutottakon. „Személyes felelősségünk van, Barátaim! Rajtunk is múlik, mivé lesz ez az ország. Hogy megálljt tudunk-e parancsolni az újra támadó gyűlöletnek.” – zárta beszédét a roma polgárjogi harcos.

A roma kulturális és művészi élet kiválóságai – a Dombi vonósnégyes, Oláh Dezső zongoraművész, Sárközi Lajos hegedűművész, Farkas Dénes színművész, Rostás Mónika és Rostás Csaba együttese, Máté Erika, Pozsár Tünde folklórénekes – zenével és verssel emlékeztek a ’44. augusztus másodikán történtekre.

Végezetül a Nehru parkban 2006-ban felállított emlékműnél koszorút helyezett el Dorothee Janetzke-Wenzel, német nagykövet asszony, Gregory John Dorey, brit nagykövet, Liner Blanket, az USA emberjogi képviselője és számos önkormányzat, párt, társadalmi és kulturális szervezet képviselője is.

Háttér:

A Cigány Világszövetség 1972-ben a Pharrajimos, azaz a roma holokauszt emlékére augusztus 2-át nemzetközi emléknappá nyilvánította. A Roma Polgárjogi Alapítvány – a társszervezetekkel közösen – 1996 óta minden év augusztus másodikán közös megemlékezésre hívja a roma holokauszt áldozataira emlékezni, gyertyát gyújtani szándékozó embereket, közösségeket. A Holokauszt Emlékközpont 2004-ben a Pharrajimos emlékezete című kiállítással tisztelgett először a roma holokauszt áldozatai előtt, s azóta is minden évben részt vesz a megemlékezéseken.

Budapesten 2006-ban a Nehru parkban állítottak fel roma holokauszt emlékművet. 1944-ben ezen a parkon keresztül vitték a csepeli, erzsébeti, lőrinci romákat a munkatáborokba. Az emlékművet Szabó Tamás szobrász és Maurer Klimes Ákos ipari formatervező készítette.

A Roma Polgárjogi Alapítvány minden évben koszorúzást szervez a roma holokauszt emléknapján. Ezen alkalmak, az erkölcsi főhajtás mellett, figyelemfelhívások is: nem lehetünk közönyösek a jelen kor rasszista tendenciáival, a kirekesztéssel, gyűlölettel és erőszakkal terhes jelenségekkel szemben.

Letölthetők sajtófotók:

Csatolmányok

Név Méret
IMG_9131.jpg 981 KB
IMG_9131.jpg 981 KB
IMG_9088.jpg 1 MB
IMG_9088.jpg 1 MB
IMG_9172.jpg 1 MB
IMG_9172.jpg 1 MB
IMG_9194.jpg 1 MB
IMG_9194.jpg 1 MB
IMG_9243.jpg 763 KB
IMG_9243.jpg 763 KB
PR_Roma_H_Aug_2.pdf 254 KB
IMG_9027.jpg 776 KB
IMG_9027.jpg 776 KB
IMG_8952.jpg 867 KB
IMG_8952.jpg 867 KB