Az OktaTárs program hatnapos képzésének összefoglalója

02 jan

A 2011. november 2-7-ig tartó oktatási-szakértői program első része sikeresen lezárult, és elismerést váltott ki a résztvevő egyetemi, főiskolai, középiskolai tanárok, újságírók körében.  A hatnapos felkészítő program átgondolt, egymásra épülő, egymással összefüggő tematikát tükrözött, gyakorlati útmutatót adott, vitára késztette a hallgatókat.

A 18 magyar és 11 külföldi jeles előadót felsorakoztató program tartalma felfűzhető az együttélés, az üldözetés és a holokauszt problémakörének bemutatására. Nem maradt meg a puszta tényközlésnél, hanem töprengő, meditatív feldolgozásra, átadásra ösztönzött. Megfogalmazódott benne a cél-, feladat- és feltételrendszer társadalomfilozófiai, illetve metodikai alapvetése. Választási lehetőségek tárházát mutatta be mind a tudás- és forrásanyag interpretálásával, mind az alternatív eljárások konkrét bemutatásával. Nem hiányzott az egyes, a mai társadalmi jelenségek (népirtások, rasszizmus, antiszemitizmus, cigányellenesség) megjelenítése sem, noha a résztvevők több segítséget, orientációt igényeltek volna.

A programon 17 fő vett részt, akik a legkülönbözőbb szakterületekről érkeztek. Volt köztük történész, irodalmár, esztéta, filozófus, pszichológus, drámapedagógus, újságíró, fotográfus, PhD hallgató, oktatás-és tananyagfejlesztő tanár.

A hallgatók véleménye szerint a program pozitívuma volt a sokszínűség, a variabilitás, az adaptálhatóság. Ugyanakkor javasolták, hogy a jövőben gazdagítsuk a tematikát szociálpszichológiai, szépirodalmi kérdésekkel, illetve korosztályok szerinti differenciálással.

Példaértékűnek tartották azt a felfogást, amely minden eladói megnyilatkozásban az EMBERT nem mint absztrakt lényt vizsgálta, akármilyen pozícióban, szituációban (üldöző, üldözött, passzív szemlélő, embermentő) állt is. A megértés, az empátia, a tolerancia hatotta át a kurzus egész légkörét. Felvetődött, hogy meg kell törni a hallgatás kartelljét, el kell utasítani a holokauszt tagadását és relativizálását valló nézeteket.

Készítette:

Dr. Nuber István

az OktaTárs program vezetője

 

Előző bejegyzés

Az Auschwitz Album Tatán

Következő bejegyzés

A kiállítás egy kiáltás