8. Europoetica Nemzetközi Költészeti Fesztivál

  • Főoldal
  • 8. Europoetica Nemzetközi Költészeti Fesztivál
03 máj

Mit kínál a 8. alkalommal megrendezett nemzetközi költészeti fesztivál? Az eddig megkezdett szellemi kutatás folytatását. Fő érkelődési irányunk változatlanul a tágabban értelmezett Duna-táj. Magunkról szeretnénk többet tudni, ebben pedig főleg és elsősorban a szűkebb tágabb „szellemi szomszédság” lehet segítségünkre. Nem nagy ez a „kabát” egy könyvesboltnak, mint amilyen a Ráday Könyvesház? Ha magunk mögött, mellett, körülöttünk képzelünk egy Kultuccát, sőt egy épülő Ráday Kulturális Negyedet, akkor reális térbe kerülnek kapcsolatszervező törekvéseink.

Április 26. (hétfő)

18.00 Vizuális költészet – kiállítás és előadás

Vendégünk Koppány Márton

A költészet nem azonos a papír alapú könyvbe nyomtatott „költészettel”. Gondoljunk a kaligráfia történetére, a képversre, a korai avantgarde tipográfiai érdeklődésére. A vizuális költészet összefoglaló fogalom. Friss, éppen korszerű állapotáról alkothatunk fogalmat egy kiállítás lapjai és az előadásban szereplő internetes „lapok” segítségével.

Április 27. (kedd)

18.00 A Betű Társaság nyilvános estje

Vannak társaságok, amelyeket csak a szakmai érdeklődés és elkötelezettség hoz életre, és tart életben. Nem hiszem, hogy akad hely kies hazánkban, ahol egyszerűbben, szórakoztatóbban és hitelesebben tájékozódhat bárki a betűk, a tipográfia nagy hagyományú, egyben hihetetlen gyorsan alkalmazkodó-fejlődő világában. Itt komoly összecsapások mentén alakul a hagyomány és változás viszonya. Értéket az őrizhet, aki birtokolja azt, de a birtoklás gyarapítást, fejlesztést is jelent. Könyvesházunk pincéje ebben az esetben az ókeresztény katakombák szellemiségét vegyíti újkori szellemi lázadók elkötelezettségével.

Április 28. (szerda)

19.00 Mi történik a nagyvilágban? – Újvidék

Vendégeink a HÍD fiatal szerkesztői-szerzőinek beszámolója a kortárs irodalom és a kultúra helyzetéről.

Immár két éve működik az újvidéki rangos folyóirat és fesztiválunk között együttműködés. Fogadtunk és küldtünk is szerzőket. Most magát a megújuló folyóiratot szeretnénk bemutatni. Egy jó csapat fiatal szerkesztő-szerző mesél arról, hogy ” mi van most Újvidéken?”, meg Novi Sad-on, teszem hozzá. Mindig fontos volt a kismagyar-belmagyar szellemi életben a határon túli magyar fórumok minősége: függetlensége, kritikai nézőpontja, kapcsolatépítő képessége. Már amennyiben valóban igényeltük ezeket a képességeiket. Most, ismét és újra, biztos, hogy nagy szükség van rájuk.

Április 29. (csütörtök)

16.00 Irodalmi Műhelyek találkozója

Híd, Korunk, Echinox, Stella-art, Dokk.hu

Ez a találkozó lesz a fesztivál valódi célja, bár nem biztos, hogy a nagyközönség érdeklődését le tudná kötni. Reményeink szerint ennek a műhely munkának az eredménye lesz látványos: publikációs lehetőségek, fordítói kapacitások, szellemi érdeklődési körök felmérése, egyeztetése a cél. Egy munkamódszer megtalálása lebeg a szemünk előtt, amely segít a költészet eredményeit gyorsan, hatékonyan átvezetni nyelvek között és határok felett. Ezen a találkozón magyar-szerb-román-orosz kapcsolatfelvételre kerül sor, de a munka folytatása sokféle lehetőséget kínál.

18.00 Mi történik a nagyvilágban? – Kolozsvár

A kolozsvári magyar nyelvű Korunk és a román nyelvű Echinox szerzőinek-szerkesztőinek beszámolója a kortárs irodalom és kultúra helyzetéről.

A Korunk, mint a legrangosabb erdélyi kulturális folyóirat nem szorul bemutatásra. Talán nem mindenki vette észre, hogy megújult, megfiatalodott szerkesztősége. A folyóirat hagyományát követve gyakran él a tematikus szerkesztés módszerével. A megjelent szerkesztők egyszerre képviselik Kolozsvárt és Cluj Napocát, adnak hírt az erdélyi nagyváros szellemi-kulturális életéről. Akit jobban érdekel a valóság, mint a közvetített szellem/kép, akiben nagyobb a kíváncsiság, mint a rutin, él a lehetőséggel, és felteszi kérdéseit.

Április 30. (péntek)

16.00 Bemutatkozik a Stella – art Művészeti Alapítvány/Moszkva

Vendégeink: Alexander Rytov költő,

az Alapítvány igazgatója

Anastasia Dokuchaeva művészeti igazgató

Könnyű nekünk, csak gondolunk egyet és meghívjuk Moszkvát! Mert érdekel minket, hogy most mi van ott. Sto gyélaty? – mondjuk – ami annyit tesz: Mi a teendő? Az a generáció vagyunk, aki (rosszul) tudta, hogy miért nem tud oroszul, most meg olyan idők vannak, amikor lassan dereng, hogy vajon miért is nem? A Stella-art Alapítványról keveset tudunk, de a barátunk barátai ajánlották, és ami fontos: akartak jönni. Szeretnénk, ha új utak vezetnének a messzi városba, legyen szó költészetről, képzőművészetről. Kísérletezünk, hisz a múlt évben vendégünk volt Ulickaja, Viktor Jerofejev és most folytatjuk a sort. Azon dolgozunk, hogy a könyvesboltunkban legyenek orosz nyelvű könyvek is.

17.30 Zoran Đerić és Vesna Korać újvidéki költők estje

2008-ban kerültünk kapcsolatba a Vajdasági Írószövetséggel, ill. az ő újvidéki nemzetközi költészeti fesztiváljukkal. Megállapodást kötöttünk egymással, és azóta szerzők jönnek mennek, fordítások születnek. Fontos segítőnk ebben a kapcsolatban a HÍD szerkesztősége, akik közlik is a fordításokat. Két szerző Vojvodinából. Nem kezdők, kiforrott, érett hangú személyiség mind a kettő. A fordítás,- mint mindig – igényes. És ami fontos, jó lenne tőlük is hallani, hogy mi van náluk? Novi Sad-on, Belgrádban, egyáltalán, hogyan megy az élet/ük Szerbiában? Ha mi nem kérdezünk, akkor ki kérdez minket? Augusztusban egy magyar csapat fog szerepelni az idei újvidéki fesztiválon. Ilyen ez, semmi különös, semmi szenzáció, csak működik egy kapcsolat.

 

19.00  Radnóti Miklós – Danilo Kis a Bakáts téri templomban

I. rész Válogatás Danilo Kis műveiből

Felolvassa Fodor Tamás színművész, közreműködik a belgrádi kórus zenekara

Költői beszédet mond: Takács Zsuzsa

II. rész Radnóti Miklós: Razglednicák, kantáta

Előadják:

Mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu/Belgrádi Zeneakadémia vegyeskara

Karmester: Biljana RADOVANOVIĆ

Zeneszerző: Milica PARANOSIĆ

(Belgrádban végzett, 15 éve New Yorkban él, http://www.milicaparanosic.com)

Közreműködik

Mészáros Gábor színművész (Szabadka)

Fesztiválunk záró eseményét méltán tekintjük csúcspontnak. Sok szándék, remény, munka és jóakarat segítette, hogy létrejöhessen. Fontos, hogy megismerjék születésének körülményeit. A tavalyi Radnóti év kapcsán a Belgrádi Magyar Nagykövetség felkérésére egy szerb zeneszerző nő megzenésítette a Razglednicákat. A kantátát Borban adta elő a Belgrádi Zeneakadémia 60 fős kórusa, zenekara. A magyar szöveget Mészáros Gábor szabadkai színész mondta, a szerb fordítás Danilo Kistől származik. Ezt a produkciót hozzuk át Budapestre, a mi hagyományainkhoz igazítva a budapesti ősbemutatót. Évek óta szívesen használt helyszínünk a Bakáts téri katolikus templom. Öröm és büszkeség, hogy módunk van a Szent Ferenchez dedikált templomban „szerzői estet” tartani ennek a két szerzőnek. A templom nem koncertterem, nem kulturális intézmény, ahogy a költészet sem intézményesíthető. Egy-egy vers, egy-egy szerző igen, de „a költézet” nem. Liturgikus nyelven épült a HÁZ, és liturgikus értelme van a poétikai szövegeknek is. Minden liturgikus szöveg egyben poetikus is. A két szerző rokonsága, sorsuk hasonlósága, a személyes élet tragédiájával – is – hitelesített „ érték” fogékonnyá tesz minket. Főleg nagy bajok idején telnek meg a templomok. Tiszta beszédet hallani gyűlünk egybe. Halljuk meg, hogy mondja Radnóti, hogyan beszél Danilo Kis, és hogyan hallgatunk mi, nézők. Rájuk! Aztán még – egy kicsit – tovább is, hogy ne növeljük a zajt. Hogy egymást, magunkat lássuk meg ebben a törékeny, áldott csendben.

Információ:

Ráday Könyvesház

1092 Budapest, Ráday u. 27.

219-5255, 219-5256

raday@enternet.hu

www.radaykonyveshaz.hu