Saul Friedländer: A náci Németország és a zsidók című könyvének bemutatója

  • Főoldal
  • Saul Friedländer: A náci Németország és a zsidók című könyvének bemutatója
27 máj

2013. április 25. 17 órakor Saul Friedländer: A náci Németország és a zsidók (1933-1945) című kötetének bemutatóját tartjuk. A szakemberek nemzetközi közössége ezt a könyvet tartja az évszázad (az emberi történelem) botránya legátfogóbb elbeszélésének. A Múlt és Jövő Kiadó és a Holocaust Közalapítvány közös kiadású kötetét prof. Haraszti György történész, a könyv lektora és Kőbányai János, a kiadó vezetője mutatja be.

„Saul Friedländer két kötetes mesteri művének e rövidített kiadása a Holocaust kivételesen mély elbeszélése. Gazdagon dokumentálva és sodró olvasmá­nyossággal vonja meg benne a Soah mérlegét.” Randolph L. Braham

Saul Friedländer „sorstalanságát” a saját sorsára váltó élete maga is az európai civilizáció e nehezen feldolgozható jelenségének megtestesülése. Mint Franz Kafka (akiről könyvet írt), Pavel néven Prágában született németnyelvű zsidó családban, 1932-ben. 1939-ben családjával Franciaországba menekült, de itt is utol­érte a „náci Németország”. Szüleit Auschwitzban égették el, erről csak 1946-ban szerzett tudomást, mert 1942-től Paul álnéven egy rejtekhelyen szerzetesek készítették fel a katolikus papi hivatásra. Amikor 1946-ban egy bölcs pap feltárta előtte családja végzetét, Saulként választott új azonosságot: cionista lett, 1948-ban alijázott, hogy részt vegyen katonaként és értelmiségiként a zsidó állam megteremtésében.

A holokauszt megértése körüli viták már a második világháború lezárása pillanatában elkezdődtek. Ennek az volt a máig nyugvópontra nem jutott kérdése, hogy az európai zsidóság genocídiuma Hitler tudatos tervei megvalósításának a következménye-e, avagy egy lépésről lépésre önmagát generáló folyamaté, amelynek során a vak bürokrácia, az alsóbbrendû vezetők és végrehajtók egyéni iniciatívái (és felelőssége), valamint az azok fölötti szemet hunyás volt a folyamatos apokalipszis működtetője. E vita fontos állomása az 1980-as évek közepének „történészvitája” (Historikerstreit), amelyben a német történészszakma és értelmiség megpróbált szembenézni a németség rettenetes közelmúltjával. Friedländer kétkötetes műve ezekre a vitákra volt – az állásponto­kat integráló, azokat összegző – válasz. (Nazi Germany and the Jews: The Years of Persecution, 1933–1939, 1997, The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939–1945, 2007). A kötet e két hatalmas munka összevont kiadása.

A könyvbemutató helyszíne:

Holokauszt Emlékközpont Wallenberg terem, 1094 Budapest, Páva utca 39.

A kötet szerzője: Saul Friedländer

A kötet címe: A náci Németország és a zsidók (1933-1945)

Kiadó: Múlt és Jövő Kiadó, Holocaust Közalapítvány

ISBN: 978 963 9512 79 5

Kiadás ideje: 2013

Oldalszám: 417 p.

Ára: 5 200 Ft

Megvásárolható>>