Történelemtanítás – Ismerősök? Idegenek?

  • Főoldal
  • Történelemtanítás – Ismerősök? Idegenek?
18 febr

Időpont: 2013. február 16. 10 óra Napjainkban számos kisebbséggel kapcsolatos előítélet fogalmazódik meg a magyar társadalomban. A Történelemtanárok Egylete által szervezett műhelybeszélgetés-sorozat elsősorban azoknak az etnikai-vallási kisebbségeknek a helyzetét kívánja elemezni, melyek a 21. század első évtizedeiben leginkább érintettek a politikai közbeszédben, leginkább ki vannak téve előítéleteknek, leginkább „tematizáltak” a közéletben. Helyszín:  Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum u. 7.)

A beszélgetések arra irányulnak, hogy a történelemtanítás eszközein, a történelmi ismereteken keresztül lehessen felmérni az egyes kisebbségekkel, „idegenséggel” kapcsolatos ismereteket, felmutatni az együttélés lehetőségeinek keresését, történelmi példák és aktuális ismeretek segítségével elmélyíteni a kölcsönös megértéssel, együttéléssel kapcsolatos magatartásmintákat. A műhelymunka fontos célja, hogy a történelemtanárok számára segítséget nyújtson a toleranciára nevelés erősítése érdekében.A résztvevők feldolgozzák a meglévő tapasztalatokat, keresik a továbblépés lehetséges irányait.

A három műhelybeszélgetés témája, időpontja:

 

2013. február 2. 10 óra

„Messziről jött” idegenek

Az Európán kívüli beköltözők helye a magyar társadalomban. Elsősorban az arab (muszlim) illetve a kínai népesség magyarországi megjelenése és a velük való együttélés lehetősége, az új típusú előítéletek születésének elemzése, az ezek elleni fellépés lehetőségei.

Vitaindítók:

Milyen kép él a magyar társadalomban az arabokról és muszlimokról?

Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora

Milyen kép él a magyar társadalomban a távol-keleti népekről?

Dr. Nguyen Luu Lan Anh egyet. docens, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ vezetője

 “Távoli idegenek” a magyarországi történelemtanításban

Kopcsik István középiskolai tanár

 

2013. február 16. 10 óra

Zsidók (izraeliták) a magyar történelemben, történelemtanításban.

Az antiszemitizmus jelenléte az iskolákban, a történelmi múlt (középkor, újkor, 20. század) mellett a zsidóság állapota a mai magyar társadalomban.

Vitaindítók:

Mit kezdjenek a történelemtanárok a magyar zsidók történetével, jelenével? Mi tehető a leegyszerűsítések, sztereotípiák és antiszemitizmus ellen iskolában, vagy azon kívül?

1. Prof. Dr. Szita Szabolcs történész, a Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója

2. Kovács András szociológus, a Közép-Európai Egyetem (CEU) tanára

3. Hosszú Gyula történelemtanár

 

2013. március 2. 10 óra

Cigányok (romák) a történelemtanításban.

A megjelenő szűk körű történeti információk mellett a 20. századi, különösen a rendszerváltást követő társadalmi feszültségek elemzése, bemutatása, a cigány-magyar együttélés feltételeinek vizsgálata.

 

A beszélgetések helyszíne a Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum u. 7.)

Előzetes jelentkezés: iroda@tte.hu

A műhelybeszélgetések felépítése

Mindhárom műhelybeszélgetés egy szaktörténész, egy szociológus, illetve más kapcsolódó szakterülettel foglalkozó, valamint egy gyakorló történelemtanár 20 perces vitaindító előadására épül. Az előadások megvizsgálják a vonatkozó történelemkönyvek által kínált képet, elemzik a megújult Nemzeti Alaptanterv vonatkozó előírásait, illetve az egyes előítéletek szerkezetét, jellegzetességeit, a befogadó közeget, továbbá javaslatokat fogalmaznak meg a történelemtanítás továbbfejlesztése, a tolerancia gyakorlati elveinek elmélyítése szempontjából. Mindegyik témánál hangsúlyt helyezünk a konfliktusok bemutatásán kívül azok magyarázataira, megoldásaira, valamint a békés együttélés bemutatására is. Az előadásokat a résztvevők kerekasztal-beszélgetése követi. A vitaindítók után a résztvevők fejtik ki álláspontjukat. A beszélgetésen lehetőség nyílik javaslatok, ajánlások megfogalmazására is. Az elhangzottak publikálásra kerülnek a Történelemtanárok Egylete internetes honlapján.

A program támogatója az Egyesült Államok Nagykövetsége.