15 év

27 ápr

2005. december 7-én volt 15 éve, hogy megalakult a Magyar Auschwitz Alapítvány a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontot működtető közalapítvány jogelődje. Az évforduló napján megnyílt „15 ÉV” című időszaki kiállítás célja volt az elmúlt esztendők gyűjteményi munkájának összegzéseként bemutatni azokat a tárgyakat, dokumentumokat, amelyeket a holokauszt túlélői, az áldozatok hozzátartozói és a közalapítvány munkáját segítő szervezetek juttattak el az intézményhez, s amelyek mind-mind a vészkorszak drámai és embertelen eseményeit idézik.

A kiállítás tervezői öt témakörhöz csoportosították a gyűjteményből kiemelt tárgyakat, dokumentumokat: munkaszolgálat, gettó, deportálás, táborélet, hazatérés.

A hagyományos tárlókban megjelent a munkaszolgálatosok, deportáltak öltözete, munkaeszközeik, a lágerélethez kötődő személyes tárgyak. A rendezők bemutatták a korabeli levelezőlapokat, leszerelési jegyeket, igazolványokat, az illegalitásban élők hamisított okmányait. Láthatók voltak egykori fényképek, grafikák, plakátok, naplórészletek, visszaemlékezések, valamint a Deportáltakat Gondozó Bizottság egyes jegyzőkönyvei.

A terem közepén elhelyezett utolsó, üres tárló a gyűjteményi munka befejezetlenségére utalt. Még számos tárgyi emlék magánszemélyek birtokában van, sajnos ezek így rejtve maradnak a kutatók, a diákok és az érdeklődő látogatók előtt. E dokumentumok megismerése és feldolgozása alapvető fontosságú ahhoz, hogy a jelen és a jövő nemzedékeinek sokoldalúan, hitelesen és személyhez kötődően mutathassuk be a két világháború közötti üldöztetést, annak áldozatait és tragikus következményeit, ezért a közalapítvány felhívásban kérte a holokauszt áldozatainak örököseit, hozzátartozóit, a túlélőket, hogy a birtokukban lévő okmányokat, tárgyakat, fényképeket és egyéb dokumentumokat bocsássák az intézmény gyűjteményének rendelkezésére.

 

Gyűjteménygyarapítási felhívás>>

Következő bejegyzés

A Pharrajimos emlékezete