Jeruzsálemi képzés tanároknak

09 aug

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkársága felhívást intéz a magyarországi nevelési-oktatási intézmények pedagógusaihoz, egyhetes izraeli tanulmányúton és továbbképzésen való részvételre a jeruzsálemi Jad Vasem Holokauszt Emlékközpontban.


A pályázat célja segíteni a pedagógusokat a holokauszt oktatásában a szükséges módszertani ismeretek megszerzésével az Emlékközpont által rendelkezésre álló eszközök, lehetőségek felhasználásával.
Magyarország magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség holokausztról szóló Nyilatkozatát, melyben – többek között – ígéretet tesz a holokauszt oktatás és megemlékezés további elősegítésére, valamint a holokauszt-tanulmányok és a holokauszttal kapcsolatos megemlékezések terjesztésére iskolákban, egyetemeken, közösségekben és más intézményekben.  
A holokauszt tanár-továbbképzés témában a magyar-izraeli kapcsolat több mint 20 éves múltra tekint vissza, és mindkét fél részéről állami szinten támogatott. Magyarország első alkalommal 1997-ben kötött együttműködési megállapodást az jeruzsálemi Emlékközponttal, melynek keretében pedagógusok számára évente lehetővé vált, hogy holokauszt témakörben izraeli továbbképzésen vegyenek részt.
A jeruzsálemi tanulmányút és továbbképzés különleges jelentőségét az adja, hogy az erkölcsi nevelés fontosságát mindkét állam kiemelt prioritásként kezeli. A képzés tartalma felöleli nemcsak a holokauszt témáját, hanem a toleranciára nevelést, a rasszizmus elleni küzdelmet, valamint az erkölcsi és esztétikai nevelés módszertanát is alapvetően megújítja.
A Pályázaton magyarországi székhelyű intézményekkel jogviszonyban álló pedagógusok vehetnek részt. A Pályázat során elsősorban azokat a pedagógusokat támogatjuk, akik helyi szinten már megvalósítottak a holokauszt-oktatást elősegítő kezdeményezéseket.
A Pályázaton való részvételhez szükséges dokumentumok részletes leírása a mellékelt
2019_Jad_Vasem_pályázati_felhívás PDF csatolmányban található.
A jelentkezések benyújtásának határideje 2019. szeptember 16.    

A továbbképzés és tanulmányút tervezett időpontja 2019. november 10–18. A program része egy hazai rövid felkészítés, amely az izraeli képzésre készít fel. A felkészítőn való részvétel feltétele a kiutazásnak, a pályázat benyújtása ennek elfogadását is jelenti. A felkészítő tervezett időpontja vasárnap, 2019. október 6. helyszíne a Holokauszt Emlékközpont, Budapest. A program további része egy két alkalmat magában foglaló, az ismereteket elmélyítő és feldolgozó szeminárium, melyből egy alkalmon a megjelenés kötelező. Ennek megrendezésére várhatóan 2020 áprilisában kerül sor.