Könyvtári esték: Eötvös Károly „nagy pere” és a magyar írók

04 ápr

Eötvös Károly „nagy pere” és a magyar írók címmel tart előadást a Holokauszt Emlékközpontban dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus 2019. április 25-én (csütörtök) 17 órakor. 


Eötvös Károly a 19. század végének felvilágosult, liberális közéleti személyisége, ügyvéd, író, újságíró, politikus, aki nemzetközi hírnevet szerzett a hatalmas érdeklődés mellett zajló tiszaeszlári vérvádper védőjeként. Bölcsessége, jogi felkészültsége, segítőkészsége okán kortársai körében nagy tiszteletnek örvendett, azonban az utókor kevéssé ismeri munkásságát. Legfontosabb és legismertebb műve az 1904-ben megjelent „A nagy per, amely ezer éve folyik, és még sincs vége”, melyben a tiszaeszlári vérvádper kapcsán tárgyalja az antiszemitizmus társadalmi és lélektani kérdéskörét. 

Eötvös Károlyról a lexikonban csak ez áll: „politikus és ügyvéd”. Mindenki, aki magyar, érezni fogja e meghatározás kényszerű lazaságát. Eötvös Károly nagy darab magyarság, egy darab történelem, egy darab múlt, a nemesi kúriák hervatag fuvalma, s az új kor lehelete, aranyló humor s politikai bátorság, kedély s hősiesség, dohogó tréfakedv s gyengéd, szemérmes, andalgó költészet. (…) Néha forradalmárnak gondoltuk, néha a konzervativizmus megtestesülésének, néha költőnek, néha boszorkányos fiskálisnak, néha egy áldott kedélynek, néha pedig egy eleven lexikonnak. Annyi képesség, erő lakozott benne, hogy a jövő aligha tudja őt egypár szóval, lakonikusan jellemezni. A nevét kell majd idézni, mely gazdagságot rejt magában, mint egy kedves, drága ékszertok. (Kosztolányi Dezső nekrológja Eötvös Károlyról) (részlet) 

Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus előadása során bemutatja a per további utóéletét a magyar irodalomban, Krúdy Gyula: Tiszaeszlári Solymosi Eszter című regényétől napjaink kortárs irodalmáig (pl. Márton László: Hamis tanú).

Praznovszky Mihály pályája során a Nógrád megyei, majd a Veszprém megyei múzeumi igazgatóság vezetője, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. A Nógrád megye és a pannon vidék (Veszprém) kettősségében élő és alkotó irodalomtörténész (és irodalom-, folyóirat- meg múzeumszervező) fő kutatási területe a 19. század, valamint a tájirodalom, az „irodalmi kultusz” (adott hely/vidék irodalmi értékeinek feltárása; ezen irodalmi értékek hagyományőrzése az utókor részéről; az alkotóval való szellemi közösség megélésének alkalmai, formái). Hosszú évtizedek óta elismert Mikszáth- és Madách-kutató. Mindemellett Eötvös rajongó is, ennek kezdete harminc évre nyúlik vissza. Számos tanulmányt, önálló kötetet jelentetett meg kutatásairól. Írásainak és előadásainak stílusában a legszebb irodalomtörténeti és esszéhagyományt követi, ezért mind a szakmabeliek, mind pedig az érdeklődő irodalombarátok egyaránt élvezhetik eszmefuttatásait, elemzéseit, szellemességét. Kedvenc Eötvös idézete: “A jelen mindig vitás, a jövő mindig kétes, de a múlt igaz.” 

A Holokauszt Emlékközpont Wallenberg termében 2019. április 25-én (csütörtök) 17 órakor rendezett előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk. A részvétel ingyenes, de kérjük, részvételi szándékát jelezze a konyvtar@hdke.hu email címen.