QR-017

A nagykállói Jahrzeitnak milyen jelentősége volt?

Eizik Taub, a kállói cádik adar 7-én hunyt el. Halálozási évfordulója máig tömeges zarándoklat.

Az orthodox szervezet – askenáz rabbinikus arculatát megőrizve – a      hászid közösségek integrálására törekedett. A magyarországi orthodoxia több jahrzeiton hivatalosan is képviseltette magát. Így vált a kállói jahrzeit az országos közgyűlések meghirdetett időpontjává. A magyarországi metszőket és kántorokat tömörítő Autonóm Orthodox Izraelita Hitközségi Tisztviselők és Alkalmazottak Egyesülete a jahrzeit látogatottságára tekintettel 1928-ban az alter kalever halálozási évfordulóján tartotta meg alakuló közgyűlését. Ennek célja – a tanoncidő és -díj szabályozása, valamint nyugdíjtervezet benyújtása mellett – a közös érdekképviselet létrehozása volt. Erről az orthodox sajtó is tudósított. A hitbuzgalom keretében a magyarországi jesivák két világháború közötti támogatását célzó ’Országos Tomché Jesivósz’ közgyűléseit szintén e zarándoklat keretében hívták össze. 1942-ben eképpen tudósított a sajtó: „a zarándokok száma alatta maradt a múlt évinek (…) Így is egész délelőtt rettenetes tülekedés volt az ajhel-ban, a sírboltban. Mégis, amikor egy-egy rebbe érkezett oda, nagynehezen helyet szorítottak.” (Orthodox Zsidó Újság 1942. márc. 1./ 5. A kállói Jahrzeit)

What was the significance of the pilgrimage to Nagykálló?

Eizik Taub, the czadik of Kálló, died on 7th of Adar. The anniversary of his death (jahrzeit) is still a mass pilgrimage. The Orthodox organisation, while retaining its Ashkenazi rabbinic image, sought to integrate Hasidic communities. Hungarian Orthodoxy was officially represented at several yahrzeits. Thus the yahrzeit in Kálló became the official date for the national assemblies. In 1928, the Autonomous Association of Orthodox Jewish Community Officers and Employees, which brought together Hungarian mohels and cantors, held its inaugural general assembly on the anniversary of the death of the Alter Kalever, in view of the attendance at the yahrzeit. Its purpose was to establish a common representation of interests, in addition to the regulation of apprenticeship and apprentice pay and the submission of a draft pension. The Orthodox press also reported on this. In the framework of the religious movement, the assemblies of the ‘National Tomche Jeshivos’, which was aimed at supporting the Yeshivas in Hungary between the two world wars, were also convened in the time of this pilgrimage. In 1942, the press reported: ‘the number of pilgrims was below that of the previous year (…) Even so, there was a terrible crowd in the ohel, the crypt, all morning. Yet, when a rebbe arrived, even if with great difficulty but room was made for him."