QR-046

Mik a Tóra kerítései?

A Tóra köré vont kerítések a „lényegi dolgok” védelmét szolgálják. A Misna szerint (mAvosz 1:1) kerítést kell csinálni a Tórának, vagyis elvi jelentőségű kérdésekben a biztonság kedvéért szigorítani kell. A bBráchot 2a traktátus első misnájának utolsó mondata szerint például a S’má elmondhatóságának határidejét azért hozták előbbre, hogy távol tartson a parancsolatok megszegésétől, értsd ne tórai tilalmat hágjon át, hanem az azt körülvevő rabbinikust. Másik példaként hozható a képek kérdése. A tízparancsolat szerint (2Móz 20:4) „Ne csinálj faragott képet arról ami az égben van… hogy imádd”. Két párhuzamos talmudi hely (bRos Hasana 24a, bAvoda Zara 43a, az újholdszentelés kapcsán) arra a következtetésre jut, hogy tilos azért csinálni, hogy imádat tárgyát képezzék. A kerítés: egyáltalán nem szabad faragott képet (szobrot) készíteni, sőt egy további – még szigorúbb – álláspont ezt a tilalmat a nem faragott képekre (festmény, fénykép) is kiterjeszti.

What are the “fences” of the Torah?

The fences around the Torah are for the protection of the “essentials". According to the Mishnah (Maavos 1:1), a fence must be made for the Torah, i.e., on matters of principle, we must be stricter for security. For example, according to the last sentence of the first Mishnah of Tractate bBrachot 2a, the time limit for reciting the Sh’ma was brought forward to deter the breaking of commandments, i.e. not to transgress Torah prohibitions, but to break only the surrounding rabbinic ones. Another example is the issue of images. According to the Ten Commandments (Exodus 20:4), “You shall not make a graven image of what is in heaven… to worship". Two parallel Talmudic passages (bRos Hasana 24a, bAvoda Zara 43a, on the consecration of the new moon) conclude that it is forbidden to make them in order to worship. The fence: it is not allowed to make a carved image (statue) at all, and a further – even stricter – position extends this prohibition to non-carved images (painting, photograph) as well.