QR-048

Hogyan reagáltak az orthodox publicisták az egyetemi tanulmányok kérdésére?

A numerus clausus korlátozta a zsidók számarányát a felsoktatásban. A jogegyenlőség számonkérése helyett az orthodoxia az egyetemi tanulmányok ellenében a vallási tanulmányokat, a Tórával való foglalkozást szorgalmazta a zsidóság egészére vonatkoztatva.

„A magyar állam költségvetésében igen tekintélyes összeg van beállitva tudósoknak, tudósjelölteknek és tehetségeknek ösztöndijakkal való ellátása céljára. (…) Nem arra gondolunk, hogy a sok száz név között még a numerus clausus arányában sem fordul elő zsidó. (…) Az állam hatalmas eszközeivel nem versenyezhetünk és igy gyermekeinket csak belsőleg, lelkileg edzhetjük meg a küzdelemre (…) A zsidó vallás erőforrásából kell meritenünk gyermekeink acélfürdőjét. És azt, amit minden orthodox tud, hogy a Tórához és a tradiciókhoz való hüség legjobban segiti át az embert az élet nehézségein, azt tudomásul kell vennie minden neológ zsidónak is…” – írta az összzsidóságban gondolkodó cikk 1929-ben. (Zsidó Újság 1929. júl. 12./ 1. Ösztöndijak hullása idején.) A vezércikkekben az egyetem az antiszemitizmus, a párbajozás helyeként jelent meg a két világháború között, amely nem a vallásos zsidó fiatalnak való hely és foglalatosság volt.

How did the Orthodox essayists react to the issue of university studies?

The law called numerus clausus limited the number of Jews in higher education. Instead of equal rights, orthodoxy promoted religious studies and Torah study for the whole of Judaism as an alternative to university studies.

“The budget of the Hungarian state contains a very considerable sum for the purpose of providing scholarships for scholars, candidates for scholarship and talent (…) We do not mean that among the many hundreds of names there are no Jews even in the numerus clausus. (…) We cannot compete with the mighty resources of the state and so we can only train our children internally, spiritually, for the struggle (…) We must draw from the resources of the Jewish religion the steel bath of our children. And what every Orthodox knows, that faith in Torah and tradition is the best way to help one through the difficulties of life, every neo-Jew should also take note of…", wrote the article in 1929, “Thinking in Total Judaism". (Zsidó Újság, 12 July 1929/1. During the fall of the instincts.) In the editorials, the university was presented as a place of anti-Semitism, a place of duelling between the two world wars, a place and occupation not for the religious Jewish youth.