QR-072

Milyen tárgyakat kínáltak a zsidó ötvösök és kereskedők?

Hanukai menórák, gyertyatartó párok, szédertálak, dísztálak, kidduspoharak és beszomim (fűszer)tartók képezték azokat az ezüsttárgyakat, amelyek az orthodox otthonok számára készültek.

What products were sold by Jewish goldsmiths and merchants?

Hanukkah menorahs, pairs of candlesticks, seder plates, decorative plates, and kiddush cups and the besomim (spice) racks were among the silver objects made for Orthodox homes.

Ötvösök hirdetései a Szombat Almanachban, 1927

Advertisements of goldsmiths in the Szombat Almanach, 1927

© OR-ZSE Könyvtára