QR-074

Hagyományosan merre gombolják az orthodoxok a kabátot?

A viktoriánus kor előtt a nemzsidó öltözékeknél is a balra gombolás volt szokás. A viktoriánus kortól vált szét a női és a férfi gombolás. Az orthodox zsidó világ megőrizte a balra gombolást. Ennek rabbinikus oka, hogy a jobb kéz a könyörületesség isteni attribútumát idézi meg, a bal kéz az ítélkező szigort. (A jobb legyen a bal fölött, ahogyan az imádkozás is azt szolgálja, hogy a könyörületességet kérjük az Örökkévalótól.)

A képen a makói fiúkon látható jobbra és balra gombolás is, mivel mindkét oldalra gombolhatóak a kétsoros gombolású zakók, háromnegyedes zakók. Nem láthatóak a pajeszok, mert összesodorták és hátrafésülték azokat.

How do Orthodox Jews button the coat according to the tradition?

Before the Victorian era, left buttoning was also the custom for gentile clothes. From the Victorian era onwards, there was a separation between men’s and women’s buttoning. The Orthodox Jewish world retained the left buttoning. The rabbinic reason for this is that the right hand evokes the divine attribute of mercy, the left hand the judgmental severity. (The right should be above the left, just as prayer is to ask the Eternal for mercy.)

The picture shows both right and left buttoning on the boys in Mako, as the three-quarter jackets with two-row buttoning can be buttoned to either side. The earlocks are not visible because they have been curled and combed behind the ear.

Makói bóherek az 1920-as években. A tanulókat ábrázoló csoportkép feltehetően amerikai adománygyűjtés céljára készülhetett.

Bochers from Makó in the 1920s. The group picture of students was probably taken for a fundraising campaign in the US.

© MNL Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár, Makó