QR-086

Milyen veszteségek érték az orthodox közösségeket?

A holokauszt magyarországi nyitányának tekinthető 1941. nyár végi kamenyec-podolszkiji tömegmészárlás előtt a magyar hatóságok egyes kárpátaljai települések zsidó lakosságát teljesen számban deportálták a németek által megszállt Galíciába, függetlenül attól, hogy a kitelepítettek rendelkeztek-e magyar állampolgársággal, vagy sem. Ekkor egyes becslések szerint több, mint 20.000 zsidó esett áldozatul a pusztításnak.

A holokauszt magyarországi áldozatainak száma több, mint 500.000 volt. A vidéki (nagyobb részt orthodox) közösségek vesztesége elérte a 78%-ot, de a budapesti zsidó lakosság is elveszítette több, mint 50%-át. A második világháború előtt közel 700 hitközség volt az országban (orthodox, status quo ante és neológ összesen), 1946-ra 288 működött újra, többségük azonban oly kis létszámú volt, hogy a 10 fős minjan sem tudott összejönni. Egy háború utáni beszámoló szerint az orthodox rabbik 90%-át pusztították el a holokauszt során. Emellett a vallásos élethez nélkülözhetetlen egyéb funkcionáriusok (metszők, kántorok, melamedek) ezrei estek áldozatul a tömeges népirtásnak. Évszázados közösségek tűntek a semmibe, sokszor nyomok nélkül. 1945 után, a kivándorlás és a kisebb közösségek nagyobb városokba költözése folytán, mivel a vallásos élet keretei megoldhatatlanul beszűkültek, folytatódott a vidéki, -falusi, kisvárosi- hitközségek elnéptelenedése. Az 1949-es népszámlálás összesen közel 134.000 zsidó vallású lakost talált az országban, becslések szerint ennek 18%-a tartozott az orthodox közösséghez.

What were the losses suffered by the Orthodox Jewish communities?

Before the massacre at Kamianets-Podilskyi at the end of summer 1941, which can be considered the beginning of the Holocaust in Hungary, the Hungarian authorities deported the Jewish population of some settlements from the Subcarpathian region to German-occupied Galicia in their entirety, regardless of whether the deportees had Hungarian citizenship or not. At that time, according to some estimates, more than 20,000 Jews fell victim to this measure.

The number of Holocaust victims in Hungary was over 500,000. The loss of the rural (mostly Orthodox) communities reached 78%, but Budapest also lost more than 50% of its Jewish population. Before the Second World War there were nearly 700 communities in the ocuntry (Orthodox, status quo ante and neolog combined), 288 were functioning again by 1946, but most were so small that even a minyan of 10 could not meet. According to a post-war report, 90% of Orthodox rabbis were murdered in the Holocaust. In addition, thousands of other functionaries essential to religious life (mohels, cantors, melamedim) were victims of mass genocide. Centuries-old communities vanished into thin air, often without a trace. After 1945, with emigration and the movement of smaller communities to larger cities, as religious life became more and more restricted, the depopulation of rural, village and small-town communities continued. The 1949 census found a total of nearly 134,000 Jewish residents in the country, an estimated 18% of whom belonged to the Orthodox community.