QR-089

Mit jelentett agunának lenni?

Aguna az az egyedülálló férjes asszony, aki nem tud új családban, új életet kezdeni, mert nem kap a férjétől válólevelet (getet), vagy úgy tűnt el a férje, hogy halálát nem tudja igazolni, így a vallástörvények alapján házasnak számít. Az aguna probléma a hétköznapi életben ritka volt, maga a válás sem volt gyakori, de ilyen esetekben a vallásos közösségben szinte kizárt volt, hogy ne kapjanak a házastársak egymástól válólevelet. Az első világháború után lett először tömeges probléma az agunáké, hiszen a frontokon elesett, eltűnt férjek halálának sokszor nem volt tanúja. A holokauszt során meggyilkolt százezrek halálának tanúi pedig sokszor ugyanúgy a gázkamrák áldozatai lettek. A háború után külön rabbinikus bíróság alakult a probléma kezelésére, (az aguna bész din), hogy az újrakezdés lehetőségét megadja azoknak, akik özvegyen maradtak. (A házastárs halálát bizonyítottnak vették például akkor, ha volt két tanú arra, hogy Auschwitzban a szelekció során őt balra állították.)

Mámzer lesz az a gyermek, akinek az édesanyja nem válik el a férjétől (aguna marad), s egy másik férfivel vállalja e gyermeket. A háború után megtörténhetett, hogy az eltűntnek, meghaltnak gondolt férj (akár orosz fogságból), évek múltán hazatért. Ekkor a második, vallástörvényi értelemben érvénytelen házasságból született gyermek vallásjogi státusza megváltozik: mámzer lesz. A mámzer státusza a vallásos közösségben rendkívül kedvezőtlen: házastársa csak egy másik mámzer, vagy egy betért lehet, s az ő gyermekeik már újra teljesjogú tagjai lehetnek a vallásos közösségnek.

What does it mean to be an aguna?

An aguna is a single married woman who cannot start a new life in a new family because she cannot get a divorce (get) from her husband or her husband has disappeared without being able to prove his death, so she is contnues to be considered married under religious law. The problem of aguna was rare in everyday life, and divorce itself was not common, but in such cases in the religious community it was very unlikely not to get the get from the spouse. Being aguna became a mass problem for the first time after the First World War, as the deaths of husbands who had been killed or disappeared on the front were often not witnessed. And the witnesses to the deaths of the hundreds of thousands of people murdered in the Holocaust were often also the victims of the gas chambers. After the second world war, a special rabbinical court was set up to deal with the issue, (the aguna beth din), in order to give those who were left widowed the chance of a fresh start. (The death of a spouse was taken as proof, for example, if there were two witnesses to the fact that he or she had been moved tot he left in the selection process at Auschwitz.)

A mamzer will be the child whose mother does not divorce her husband (remains aguna) and rears said child with another man. After the war, it could happen that the husband, thought to be missing or dead (perhaps from Russian captivity), returned home years later. Then the religious status of the child born of the second, invalid marriage, under religious law, changes: he becomes a mamzer. The status of a mamzer in the religious community is extremely unfavourable: his spouse can only be another mamzer or a convert, but their children can once again become full members of the religious community.

A rabbinikus bíróság (bész din) engedélyező levele, melyben kijelentik, hogy a férj elhalálozását igazoltnak találják, így az özvegy nő újraházasodásának e tekintetben rituális akadálya nincs. 

Letter of authorization from the rabbinical court (beth din), stating that the death of the husband has been confirmed, thus there is no ritual impediment for the widow to remarry in this regard.

© MAOIH Levéltára