QR 13

Számít-e a király elismerő szava?

A gazdasági kiállítások szimbolikus alkalmai voltak egy-egy ország, nemzet, város vagy felekezet megjelenítésének. Így az Ezredéves kiállításon, ugyanúgy ahogyan az uralkodó útjai során, hírértékkel bírtak és megerősítésnek számítottak az uralkodó elismerő szavai. Ferenc József a győri kiállítók közül az evangélikus Zechmeister Károly polgármester mellett két izraelita gyáros teljesítményére figyelt fel: Meller Ignác kiállított termékeit nézte meg, Kohn Ignácot pedig bemutattatta magának és beszélgetett vele. A Hölgyek és urak naptára a győri ipar teljesítményeként mutatta be az uralkodói érdeklődést. Ez egyúttal a kor legmagasabb szimbolikus elismerésének is számított az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között. A 19. század végén és a 20. század első felében Győr az ipari fejlődés mentén kezdte meghatározni az önképét.

Does the King’s word of approval matter?

The economic exhibitions were symbolic occasions to display achievements. Thus, the Millennial Exhibition was a newsworthy and affirming occasion for the ruler’s words of praise. Among the exhibitors from Győr, Franz Joseph, in addition to the Lutheran mayor Károly Zechmeister, paid attention to the achievements of two Israelite manufacturers: he viewed the exhibits of Ignác Meller and had a talk with Ignác Kohn. At the end of the 19th century and in the first half of the 20th century, Győr built its self-image on industrial development.

A király és a győri kiállítók az 1897-es Hölgyek és urak naptárában

The King and the exhibitors of Győr in the calendar of Ladies and Gentlemen of 1897

© Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér – Helyismereti Gyűjtemény, Győr