QR 16

Mit tudhatunk meg a jótékonyság révén?

A gőzmalom kezdetben a helyi vízimalmok konkurenciájaként a negatívan megítélt ipari fejlődés jelképe volt. A Back gőzmalom tulajdonosa a város egyik leggazdagabb embere volt. Back Hermann és családja prosperáló vállalkozásai – más gyárakhoz hasonlóan – a nyersterményfeldolgozásnak és a lakossági szükségletek kielégítésének köszönhetően erősödtek meg. Virilistaként a századfordulón adójának több mint a felét a Pálffy u. 6., 8., a Csatorna u. 5., 7., a Dunaszer u. 24. és a Hosszú u. 25., 27., 29. szám alatti bérházai adták. A Back-hengermalom a Millennium évében a vasútállomással lóvontatású iparvágánnyal volt összekötve. 100 munkással naponta 6-700 mázsa, évente mintegy 120-130 ezer mázsa őrleményt állított elő. A malomban feldolgozott gabonát főként hajón szállították Győrbe a Dél-Alföldről, a lisztet pedig zömmel az Osztrák–Magyar Monarchia piacán értékesítették. Back Hermann 1904. július 20-án kikeresztelkedett. A helyi sajtó szerint Back Hermann korábban több ízben is jótékonykodott. A 80. születésnapja alkalmából, 1904-ben létrehozott jótékonysági alapítványai rámutatnak a győri felekezeti és csoporthatárok működésére, amelyekről az alapítványi célok, a támogatottak köre és a kezelők személye nyújt képet. Bégavári Back Hermann 80,000 K-ás alapítványt tett Győrváros közművelődési és jótékonysági céljaira. A város gondjára bízott 50,000 K-ás alapítványának kamataiból külön gondoskodott malmának öreg, és munkaképtelenné vált munkásairól. A haláluk után a kamatait Győr város elhalt tisztviselői és alkalmazottjai árvái, és a törekvő, de bajba jutott győri iparosok támogatására kellett volna fordítani. Csökkenő alapítványi tőkével a katolikus (12,000 K), az izraelita (8,000 K) és a két protestáns (6,000 K) felekezetek szegényeit szándékozta támogatni Győrben. Külön alapítványt hozott létre a győri Nándorváros szegényeinek, amelynek kezelését átmenetileg Ruschek Antal székesegyházi kanonokra bízta, aki korábban a malom utcájában lakott és a munkásait pasztorálhatta. Ahhoz, hogy Back Hermann 1904-es és korábbi jótékonykodásait megértsük, tudni kell, hogy a judaizmusból eredően az adott város jólétének keresése mellett, általános gyakorlat volt az izraelita felekezeten kívüli szegények segítése is. Ezáltal a szétszóratásban a béke útjait keresték a zsidók. Minderre pedig rárétegződhetett a modern polgári filantrópia gondolata.

What can we learn through philanthropy?

The owner of the Back steam mill was one of the richest men in town. Like other factories, the prosperous business of Hermann Back and his family grew from processing raw materials and meeting the needs of the population. Back Hermann’s charitable foundations, established on the occasion of his 80th birthday in 1904, highlight the workings of the denominational and group boundaries in Győr. He used the interest from a special foundation to support the elderly former workers of his factory. He made three endowments for the poor of the Catholic, the Israelite and the two Protestant denominations. The foundation for the poor of Nándorváros in Győr was entrusted to the Roman Catholic Canon Antal Ruschek. Back Hermann left the Jewish community and was baptised on 20 July 1904.

Csatolmányok

Név Méret
Dunántúli Hírlap, 1904. szeptember 29., Back Hermann alapítványai Dunántúli Hírlap, 29 September 1904, Back Hermann's foundations © Arcanum Digitális Tudománytár 794 KB