QR 24

Mi volt a befektetői attitűd?

A győri gazdasági elit – főként a nagykereskedők – felekezettől függetlenül nem csak bérházakba fektetett, hanem ugyanúgy részvényekbe is. A Fleischman, a Keppich, a Mayer, a Fischer, a Winkler, a Stirling vagy akár a Peregi család tagjai vagyonuk egy részét (hozzávetőlegesen 2-12 belvárosi ház értékét) részvényekben tartották. Ettől lényegében eltért a kisiparos és a kiskereskedő családok attitűdje. Ha meg is tehették volna, inkább óvatosan, vagy nem vásároltak részvényeket. Akadtak olyan személyek is, akik eltértek ettől a rétegattitűdtől. Wolf Miksa rőfös és testvére majdnem minden Győrben zajló részvényjegyzés során vett részvényeket. A zenerajongó és a zenét művészi szinten művelő hitközségi elnök – orvos, Pfeiffer Fülöp is jó üzleti érzékkel többször fektetett részvényekbe. Fleischman Mihály gabonakereskedő szintén számos helyen volt részvényes.

What was the investor’s attitude?

The economic elite of Győr – especially the wholesalers – invested not only in apartment buildings, but also in shares, regardless of their denomination. The attitudes of the small industrialist and retailer families differed substantially from this. Even if they could, they preferred not to buy shares. There were also some people who deviated from this. Miksa Wolf and his brother bought shares in almost every share subscription in Győr. The president of the Neolog Jewish community, Fülöp Pfeiffer, also invested in shares with good business sense. Grain merchant Mihály Fleischman was also a shareholder in several places.

GySEV Rába parti rakodó, Győr, 1903.

Raab-Oedenburg-Ebenfurt Railway Inc. Rába coastal loader, Győr, 1903.

© Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége