QR 29

Hogy nézett ki a zsidó nagybirtok?

Mautner Henrik a mindszenti nagybérlő 1909-ben vette meg a novákpusztai Széchenyi-birtokot és kastélyt 1 millió 600 ezer koronáért. Családjával Novákpusztára költözött. 1912-ben a család saját tulajdonban lévő földterülete 2744 kh volt (ebből használatlan 127 kh); bérlemény 3431 kh (ebből használatlan 64 kh), tehát a család 5984 kh-on gazdálkodott. 1925-ben a saját birtoka már 2967 hold, nagy része szántóföld volt. A szőlőterületének nagyságát 8 kh-ról 75 kh-ra növelte. A szőlészet felszerelését a legmodernebb berendezésekkel és vasbeton pincével, bor- és gyümölcs-szeszfőzdével is ellátták. A családnak jelentős területen erdője volt, az erdei faiskolájuk megyeszerte elismert volt. Mautner Henrik az infrastruktúra fejlesztéséhez is hozzájárult. A novákpusztai birtokáról a nyers és a késztermékek szállítására 7 km hosszú vasúti pályát építettek, amely a Budapest–Bécs gyorsvasútállomásra csatlakozott. Magyarország akkori miniszterelnöke, gróf Khuen-Héderváry elrendelte, hogy az ezen az útvonalon közlekedő gyorsvonatok álljanak meg állomásukon. Hidat is építettek Magyarkimle és Horvátkimle között a Mosoni-Duna ágon, ahol hídvám szedésére is engedélyt kaptak. Mautner Henrik 1913-ban engedélyt kért gazdasági szeszgyár építésére, 1928-ban búzakeményítő-gyár létesítésére, a meglévő mezőgazdasági és szeszgyár mellett. A mezőgazdasági szeszgyár állandó fejlesztés mellett kinőtt a mezőgazdasági gyárak keretéből, s egyike volt a Dunántúl hasonló, legvirágzóbb gyárvállalatainak. Mauthner Henrik a helyi igények kielégítésére faedénygyárat is létesített.

A Laendler család a két világháború idején Pillingérpusztán (Abda) gazdálkodott. Laendler Antal törzskönyvezett állatállományát főleg a bécsi piacon értékesítette. Ő sem volt győri, sóskúti zsidó családból származó Laendler Viktor és Medák Terézia fiaként a Fejér megyei Seregélyesen született 1855. november 15-én. A felsőkereskedelmi iskolai tanulmányait Székesfehérvárott végezte, majd a keszthelyi királyi gazdasági tanintézetben folytatta. Itt kiváló eredménnyel gazdatiszti oklevelet kapott. Apja, Laendler Viktor is kiváló gazda volt, Antal már kora ifjúságában elsajátíthatta a legfontosabb gazdasági ismereteket. 1872-ben, a tanulmányai befejeztével a felsőnyéki uradalomban kezdte pályáját, ahol három évig dolgozott. A következő nyolc évben a kecsegei uradalomnak volt a gazdatisztje, majd három évig a baracsi gazdaságban dolgozott, ahol megismerte a későbbi feleségét, tíz évig pedig a balatonszentgyörgyi uradalomban volt főtiszt. Ezt követően, 1900-ban bérbe vette a nagykanizsai uradalmat. 1916-ban, a bérlet lejártának évében, megvásárolta a pillingérpusztai gazdaságot, és a család 1917-ben odaköltözött. A gazdaság 924 katasztrális holdat foglalt magába, amelyből 658 hold volt szántó, 120 hold legelő, 60 hold rét, 13 hold nádas, 8 hold kert és 1-1 hold szőlő és erdő. Laendler Antal búzát, árpát, rozst, kukoricát, burgonyát, borsót, bükkönymagot, lóheremagot, lucernamagot, mohaharmatot, szénát, nádat, répát, paprikát és almát termelt. Faiskolája volt. Törzskönyvezett szarvasmarha-állománnyal rendelkezett, és tejgazdaságot alapított a birtokán. Lovakat, sertést és tyúkokat tenyésztett. Baromfihizlaldája, külön naposcsirke- és tojótyúkrészlege volt. A gazdaság tojástermelő üzemében fogyasztási és tenyésztojásokra szakosodott. A birtokon vadászatra kerülő vadjai és nyulai voltak. Cséplőgépkazánnal, traktorral és személyautóval, nagyobb darálógéppel, szártépőgéppel és ipari üzemekkel rendelkezett. Mezőgazdasági szeszgyárának külön személyzete és igazgatója volt.

 What did the Jewish estate look like?

Henrik Mautner, the landlord of Mindszent, bought the Széchenyi estate and castle in Novákpuszta in 1909 for 1 million 600 thousand crowns. From the Novákpuszta estate a 7 km long railway line was built to transport raw and finished products, which connected to the Budapest-Vienna high-speed railway station. The then Prime Minister of Hungary, Count Khuen-Héderváry, ordered the high-speed trains on this route to stop at their stations. A bridge was also built between Magyarkimle and Horvátkimle on the Moson-Danube branch. The vineyard was equipped with the latest equipment and a reinforced concrete cellar, wine and fruit distillery was also added. The estate had a distillery, a wheat starch factory and a pottery.

The Laendler family farmed in Pillingérpuszta during the two world wars. Antal Laendler sold his registered livestock mainly on the Vienna market. He was not from Győr either, he came from a Jewish family in Sóskút. He owned a threshing machine, a tractor and a car, a large grinder, a straw machine and industrial plants. His agricultural distillery had a separate staff and manager.

Laendler Antal életrajza a Győr vármegyei fejek című könyvben

The biography of Antal Laendler in the book Heads of Győr County

© Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér –  Helyismereti Gyűjtemény, Győr

A pdf dokumentumok forrása:

Térkép Mautner Henrik novákpusztai ipartelepéről 1942-ből

Map of Henrik Mautner’s factory in Novakpuszta from 1942

© Tom Szőke

Csatolmányok

Név Méret
Térkép Mautner Henrik novákpusztai ipartelepéről 1942-ből A 1 MB
Térkép Mautner Henrik novákpusztai ipartelepéről 1942-ből B 1 MB
Térkép Mautner Henrik novákpusztai ipartelepéről 1942-ből C 1 MB
Térkép Mautner Henrik novákpusztai ipartelepéről 1942-ből D 1.010 KB