QR 37

Mi lett a győri zsidóság sorsa 1944-ben?

A győri gettó létrehozatalát május 13-án rendelték el. A zsidónak minősített lakosok jegyzékbe szedése május a következő pár napban zajlott. Kezdetben a győri és környékbeli zsidónak minősített magyar állampolgárokat zárták a csendőrség és rendőrség közreműködésével a gettó területére. Számuk elérte az 5000 főt, később a vármegyéből érkező személyekkel együtt a 6000-et. 1944. június 6-án a Budai úti barakkokba terelték a gettó lakókat a Gestapo utasítására. 1944. június 11-én és 14-én szállították marhavagonokban, embertelen körülmények között Auschwitz-Birkenauba őket. Az elhurcoltak vármegyei szinten 6295 fő, közülük 4956 fő vesztette életét. A győri izraelita hitközségek tagjainak zöme a vészkorszak áldozata lett. 385-en 14 éven aluli gyerekek voltak, 20-an közülük még az egyéves kort sem érték meg. Az elhurcoltak közül gyermek nem tért vissza.

What happened to the Jews of Győr in 1944?

The opening of the Győr ghetto was ordered on 13 May. On 6 June 1944, on the orders of the Gestapo, the ghetto inhabitants were herded into the barracks on Buda street. Most of the members of the Jewish communities of Győr were victims of the Holocaust. 385 children were under the age of 14, 20 of them under the age of one.

Csillag Anna Vera, 1935 nyarán
Az 1935-ban született Csillag Anna Verát édesanyjával, dr. Csillag Györgyné Halász Edittel a győri gettóból 1944 júniusában deportálták Auschwitzba, ahol mindkettőjüket meggyilkolták.

Anna Vera Csillag, summer 1935
Anna Vera Csillag, born in 1935, was deported from the Győr ghetto with her mother, Dr. György Csillag Mrs. Edith Halász, in June 1944 to Auschwitz, where they were both murdered.

© Holokauszt Emlékközpont, Budapest

Dr. Csillag Györgyné Halász Edit levele több családtag nevében budapesti rokonaiknak a győri gettóból

Letter from Dr. György Csillag Mrs. Edit Halász on behalf of several family members to their relatives from the Győr ghetto in Budapest

© Holokauszt Emlékközpont, Budapest

A földmivelésügyi miniszter igénybe vette a Mauthner birtokokat – Győri Nemzeti Hírlap, 1941. február 27.

The Minister of Agriculture used the Mauthner estates – Győri Nemzeti Hírlap, 27 February 1941.

© Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér – Helyismereti Gyűjtemény, Győr