QR 41

Hogyan jelentek meg az izraeliták a győri zenei életben?

A Győri Ének- és Zeneegylet több izraelita polgárnak tette lehetővé a helyi kapcsolathálókba való beleszövődést. Az egylet prominensei között pedig a hitközség olyan meghatározó személyei voltak, mint dr. Angyal Armand rendőrfőkapitány, ügyvéd és zeneszerző, akit az egylet elnökévé is választottak, vagy dr. Pfeiffer Fülöp izraelita hitközségi elnök, aki az egylet alelnöke, és számos bírálóbizottság tagja volt. Az ismert izraelita családok, gyártulajdonsok családtagjai pedig előadásain szerepeltek.

Dr. Angyal Armand az 1880-as évek végén előbb választmányi tag, majd 1890-ben igazgató lett a Győri Ének- és Zeneegyletben Zechmeister Károly elnöksége alatt. A német gyertyagyáros családból származó Zechmeister – polgármestersége idején – a kiépülő győri ipar arculatának meghatározója volt. A választmányban dr. Pfeiffer Fülöp orvos, akit izraelita hitközségi elnöki minőségében és a győri virilisták sorában láthattunk korábban, Ruschek Antal római katolikus plébánossal és dr. Giesswein Sándorral, a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézet tanárával, későbbi püspöki titkárral együtt kapott helyet. (Ruscheket 1904-ben Back Hermann egyik alapítványának kezelésével bízta meg, Giesswein pedig később a Katolikus Néppárt aktív tagja lett.) Az egyletben jelen volt a korábbi céhes világból ismert Stadl család is. Mellettük A Kohn, Schmidl és a Neuwirth családok tagjai tűntek fel.

1893-ban dr. Angyal Armand elnöki minőségében indítványozta a Dunántúli Dalosszövetség megalakítását, 1900-ban egyesítette a Zenekedvelő- és a Zeneegyletet. Az 1900-as évek elejétől a választmányban találjuk Glück József fényképészt is. 1903-ban Angyalt 15 éves elnöki tevékenységének elismeréseként az egylet Pázmándy Károly festő által készített olaj arcképpel lepte meg. A kép az elnököt díszmagyarban ábrázolta. Az első dala megjelenésének 30. évfordulója alkalmából 1903. december 14-én Győr városa fényes fogadást adott Angyalnak, amelyen főispántól kezdve jelen volt a város társadalmának színe-java. A férfikar Angyal szerzeményeit adta elő az eseménye. Az egylet 1905-ben dr. Pfeiffer Fülöp 40 éves egyleti jubileumát és 60. születésnapját ünnepelte meg.

Az egylet repertoárján kezdettől fogva jelen voltak a hazafias művek. 1896. áprilisától az Ezredéves Kiállítás megnyitása alkalmával előadandó millenáris hymnus előadásában való részvételre készültek. Ferenc József tiszteletére adott lampionos szerenádon szintén részt vettek. Az 1900-as évek közepétől az éves beszámolókban megjelentek a Kossuth- és Rákóczi-kultuszhoz köthető szereplések. Az egylet hazafias tevékenységét gróf Apponyi Albert kultuszminiszteri minőségben is elismerte.

Helyi más egyletekkel történő kapcsolattartás fontos szerepet játszott az egylet életében. 1902-ben a győri iparosifjúsági dalkör és a waggongyári Egyetértéssel együttesen a szigeti fürdőházban dalestét adtak. Kossuth 100 éves születési évfordulója alkalmából pedig a győri honvédszobor előtt énekelte a Zeneegylet a Himnuszt, Szózatot és a Tavasz elmúlt c. dalt.

1912-ben az egyleten belüli széthúzás miatt Angyal Armand és Pfeiffer Fülöp egyaránt lemondott tisztségéről, de tagként később is az egyletben tevékenykedett.

A magas kultúra, a nemzeti törekvések egyaránt adták azt a keretet, amelyben a helyi céhes gyökerű német evangélikus és katolikus elit tagjai együtt tudtak működni az izraelita polgárokkal. Bár az egyletek többnyire leképezték a társadalom vertikális tagoltságát, felekezeti szakadékokat viszont átívelhettek.

How did Israelites appear in the music scene of Győr?

The Győr Singing and Music Society has enabled several Israelite citizens to become part of local networks. Among the prominent figures of the association were such important figures of the Jewish community as Dr. Armand Angyal, police chief, lawyer and composer, who was elected president of the association, and Dr. Philip Pfeiffer, president of the Jewish community, who was vice-president of the association and member of several jury committees. And members of the families of well-known Israelite families and factory owners have appeared in his concerts.

Dr. Angyal Armand (középütt balról az első) a Hölgyek és urak Győri Milleniumi naptárában.
Dr. Armand Angyal (first from the left in the middle) in the Ladies and Gentlemen of Győr calendar.
© Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér – Helyismereti Gyűjtemény, Győr

A Győri Ének- és Zeneegylet előadása 1904-ben, amelyen eltérő felekezeti és etnikai hátterű tagok szerepeltek idealizált magyar paraszti világot jelenítve meg. (Dr. Felpéczi Petz Lajos: Győr város zenei élete 1497-1926.)

A performance of the Győr Singing and Music Society in 1904, featuring members of different denominations and ethnic backgrounds, depicting an idealized Hungarian peasant world. (Dr. Lajos Felpéczi Petz: Musical life of the city of Győr 1497-1926.)

© Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr