QR 51

Miként tűntek el Laendler Antal kalapjai?

A közéletben játszott karitatív tevékenysége miatt a Laendler családot megbecsülés övezte. 1931-ben a Győr városának prominens személyeiről kiadott kötetben Laendler Antal földbirtokos is helyet kapott. A családi emlékezet úgy tartja, hogy a gondoskodó szerepet Laendler Antal felsége nem csak a városi jótékonysági eseményeken töltötte be. Ha egy szegény ember bekopogott hozzájuk, akkor üres kézzel nem távozott tőlük. Legtöbbször a férje kalapját emelte le a bejárati ajtó mellett lévő fogasról. Felesége szokása Antalt nem töltötte el felhőtlen örömmel. Nem az adakozást kifogásolta, hanem a kalapjainak a megbecsülését.

How did Antal Laendler’s hats disappear?

Because of his charitable activities in public life, the Laendler family was highly respected. In 1931, the volume on prominent persons of the city of Győr included Antal Laendler, landowner. According to family memory, if a poor man knocked on their door, they never left empty-handed. Most of the time Antal Laendler’s wife would lift her husband’s hat from the rack by the front door.

Laendler Antal kalapban, jobbján feleségével szecessziós stílusú asztalnál ül

Antal Laendler in hat, on his right sitting at an Art Nouveau table with his wife

© Major Gábor