QR 54

Hogy lett vendége Ferenc Ferdinánd a Mautner családnak?

Mautner Henrik, a Bay-kastélyban, Mindszentpusztán 1890-ben vendégül látta Ferenc Ferdinándot. A Győri Közlöny rendszeresen tudósított a háromhetes ottlétről. A trónörökös a Nádasdy-huszárok hadgyakorlatán vett részt. A kastély és az uradalom bérlőjeként vált Mautner házigazdává. A birtok tulajdonosát, Bay Gézát jogtanácsosként Szily Zoltán képviselte a magasrangú vendég fogadásánál. A hadgyakorlat alatt Mindszent volt a táborhelye a trónörökösnek. Mezőörsre, Kisbérre, Táplánypusztára, Győrbe, Pannonhalmára Mindszent-pusztáról utazott. A kastély melletti Gugpusztán pedig a részvételével lóversenyt rendeztek. 1890. szeptember 6-án utazott el Mindszentről. A házigazdájának, Mautner Henriknek emlékül egy melltűt adományozott. A Budapesti Hírlap szerint nagyon tetszett neki a mindszenti kastély és a vendéglátás is.

How did Ferenc Ferdinand become a guest of the Mautner family?

Henrik Mautner, hosted Franz Ferdinand at the Bay Castle in Mindszentpuszta in 1890. The Győri Közlöny regularly reported on the three-week stay. The heir to the throne took part in the military exercises of the Nádasdy Hussars. As a tenant of the castle and the manor, Mautner became the host, to whom the Crown Prince donated a brooch as a memento. According to the Budapesti Hírlap, he was also very fond of the castle and the hospitality at Mindszent.

Ferenc Ferdinánd távozásának híre a Budapesti Hírlapban (1890. szeptember 10.)

News of the departure of Franz Ferdinand in the Budapesti Hírlap (10 September 1890)

© Arcanum Digitális Tudománytár