QR 57

„Öltözködjünk magyar ízléssel!”

A francia tervezők által kreált trend robbanásszerűen terjedt Európában, így elérte Magyarországot is, ahol a szabók a „pesti ízlés” szerint alakították át némileg az egyes modelleket. A városi középosztály körében élő hölgyek igyekeztek megfelelni az elvárásoknak.

Az öltözék már kevésbé fejezte ki a társadalmi differenciáltságot, Budapesten és a vidéki városokban inkább a termék drágább minősége, elegánsabb kivitele jelölte a magasabb státuszt. A nemzeti öntudat is leképeződött a hazai divatban, ami a népies minták, hímzések révén és a magyarosruha-mozgalomban nyilvánult meg. Az úriasszonyok számára illett beszerezni egy kézzel készített, hazai gyártású díszmagyart, ami a nemzethez tartozás szimbóluma volt egyben. Ugyanakkor a népművészeti motívumokkal díszített modern ruhadarabokat a középosztály rétegei, sőt, még a nemzetiségek tagjai is szívesen öltötték magukra.

 “Dress with Hungarian taste!"

The clothing that fitted this trend was less expressive of social differentiation. In Budapest and rural towns, the more expensive quality and the more elegant design of the product tended to indicate higher status. National consciousness was also reflected in Hungarian fashion, through folk patterns, embroidery and the Hungarian dress movement. Gentlewomen were expected to have a handmade, home-made ornamental holly, a symbol of belonging to the nation. At the same time, modern garments with folk art motifs were worn by the middle classes and even by members of ethnic groups.

Tudósítás az 1939-es Színházi Magazinban „A magyar ünneplő” című előadásról, illetve fényképek a divatbemutató ruháiról. A tervező és előadó Zsindelyné Tüdős Klára, a magyaros öltözködés nagyasszonya volt, aki a vészkorszak idején közel 70-80 ember bújtatásában és mentésében vett részt.

A report on the performance of “The Hungarian Celebrant" in the 1939 Színházi Magazin, and photographs of the costumes for the fashion show. The designer and performer was Klára Mrs Zsindely Tüdős, a great lady of Hungarian dressing, who was involved in the hiding and rescue of nearly 70-80 people during the Holocaust.

© Arcanum Digitális Tudománytár