QR 58

Laendler Aladár a keresztény középosztály felé vezető úton

Laendler Aladár, Laendler Antal testvére volt. A Pest megyei Sóskúton született 1868-ban. 1884/5. iskolai évben fejezte be tanulmányait a nemzetközi kereskedelmi akadémián. Vagyonát fakitermeléssel alapozta meg. A Győrsövényházhoz tartozó, 560 hold területű Szapudpusztát a Purgly családtól vásárolta meg. A bajorországi származású családból az evangélikus felekezetű, Győrben lakó Purgly János (1800–1876) és Purgly György (1781–1842) táblabírók magyar nemességet kaptak. Purgly János Aradra került, és ott vette el a rajkai Friebeisz Emíliát (1815–1901); leszármazottja Horthy Miklósné Purgly Magdolna volt. Laendler Aladár 1917-ben költözött családjával a szapudpusztai birtokra. Aladárnak keresztény felesége volt, és gyermekeik is keresztények voltak. Fiának, Szapudi-Laendler Istvánnak, aki evangélikus volt, házastársa római katolikus volt. A gyermekeik is római katolikusok lettek.

Laendler Aladár és neje
Aladár Laendler and his wife
© Dr. Cserháti Gézáné Laendler Zsófia

Aladár – a feleségével közös képén – a kor divatját követő bajusszal látható. Borotválkozó szekrénye szintén fennmaradt. Laendler Aladárnak két gyermeke született, Erna és István. Szapudi-Laendler Istvánt, mint zsidó származásúnak nyilvánított keresztényt, nem hívták be munkaszolgálatra, de a zsidótörvények következményei már rá, és családjára is lesújtottak. 1945 januárjában nővérével együtt elhurcolták otthonából, és Mosonszentmiklós határában kivégezték. Szapudi-Laendler István győri festő volt, aki Szapudpuszta földbirtokosa lett. 1945. július 21-én tömegsírokat tártak fel Mosonszentmiklós határában. Az egyik gödörben egy elhullott csikó teteme alatt találták meg Laendler István és Laendler Erna holttestét. Tarkólövéssel oltották ki a nyilasok az életüket.

Aladár Laendler on the way to a Christian middle class

Aladár Laendler moved with his family to the Szapudpuszta estate in 1917. Aladár had a Christian wife and their children were also Christians. His son István Szapudi-Laendler, who was Lutheran, was married to a Roman Catholic. Their children also became Roman Catholic. Aladár – in the picture with his wife – is shown with a moustache in keeping with the fashion of the time. His shaving cabinet also survives. Aladár Laendler had two children, Erna and István. István Szapudi-Laendler, as a Christian of Jewish descent, was not called up for labour service, but the consequences of the Jewish laws had already hit him and his family. In January 1945, he and his sister were deported from their home and executed on the outskirts of Mosonszentmiklós. István Szapudi-Laendler was a painter from Győr who became a landowner in Szapudpuszta. On 21 July 1945, mass graves were discovered on the outskirts of Mosonszentmiklós. In one of the pits, the bodies of István and Erna Laendler Laendler were found under the carcass of a dead colt. Their lives had been snuffed out by the Arrow Cross movement’s gunmen.