QR 59

A Neuwirth család az orthodox kispolgári világ határán

A család őse, Neuwirth Jakab Alistálban született 1844-ben. A család később Győrbe költözött, ahol az édesapja, Neuwirth Salamon fuvarosként dolgozott. Jakabnak az első feleségétől, Ried Rozáliától kilenc, a második feleségétől, Ehrenthal Katalintól pedig hét, azaz összesen 16 gyermeke született, tizenkét fiú és négy leány. A legidősebb és legfiatalabb Neuwirth gyermek között 42 év volt a korkülönbség. Ebben a sorban Neuwirth Imre a tizenegyedik volt. Neuwirth Jakab házalóként járta a környék falvait. Terményt, mézet és más mezőgazdasági terméket vásárolt a megbízói részére. A Koestlin gyárnak is dolgozott. 1920 októberében, egyik bevásárló útja során Lébény határában megtámadták és olyan súlyosan bántalmazták, hogy a helyszínen meghalt. A nála lévő pénzt és a zsebóráját elrabolták. Halála körülményeiről a korabeli újságok több alkalommal is hírt adtak. A zsebórát, és a hozzávaló láncot IV. Károly királytól kapta, mivel 7 fia szolgált a harctéren. A családi emlékezet szerint a nyomozást felsőbb utasításra leállították. Jakab valószínűleg a fehér terror áldozata lehetett.

The Neuwirth family on the border of the orthodox bourgeoisie

Jakab Neuwirth travelled the villages of the area as a peddler. He bought produce, honey and other agricultural products for his clients. He also worked for the Koestlin factory. In October 1920, during one of his shopping trips, he was attacked on the outskirts of Lébény and was so badly assaulted that he died on the spot. The money and his pocket watch he was carrying were stolen. The circumstances of his death were reported several times in newspapers of the time. The pocket watch and the chain that went with it were given to him by King Charles IV, as 7 of his sons had served in the field. According to family memoirs, the investigation was stopped by order of a superior. James was probably a victim of white terror.

In pictures of the Neuwirth Orthodox Jewish family, several men are shown with shaven faces. This can be explained by the use of bladeless ‘shaving’ cosmetics. During shaving, the blade can cut the face. It was the facial cuts made by the Canaanites in times of mourning, a pagan custom to be avoided on the face, that made shaving with a razor forbidden. The shaving of the face is forbidden at 5 points, but the trimming of the beard did not contravene religious law. Hasidim did not trim/shape their beards for Kabbalistic reasons, they also kept the loose strands, not letting them mix with the garbage to be thrown away.

James Neuwirth was an Orthodox Jew. His portrait of 1895 shows the beard fashion of the time. He probably had no sideburns. By 1910 he no longer had a beard and wore a sideburn. The printer Imre Neuwirth had a trimmed beard. The young male members of the family at that time used shaving ointment and a wooden knife. After the Holocaust, Sándor Neuwirth shaved with a razor.

Neuwirth Jakab családja
Family of Jakab Neuwirth
© Szedő Miklós

Neuwirth Imre 1894-ban született, Győrben. Iskolái elvégzése után nyomdász lett. Nyomdája, a Kisfaludy Nyomda nevét a Kisfaludy szoborról kapta, mivel pontosan a szobor mögötti házban volt. Könyveket adott ki, és orthodox szellemiségű újságírással is próbálkozott. Az első folyóiratát „Somer Jiszrael” (Izrael Őre) néven 21 éves korában adta ki. Előfizetői érdeklődés hiányában néhány lapszám után megszűnt.

Özv. Neuwirth Jakabné (Ehrenthal Katalin) és gyermekei 1930 körül
Widowed Mrs Jakab Neuwirth (Katalin Ehrenthal) and her children around 1930
© Szedő Miklós

Imre testvérei mindannyian iparosok lettek. A hat elemi iskola után, tizenkét-tizenhárom éves korukban, az apjuk odaadta a fiúkat egy jónevű iparoshoz szakmát tanulni. Három évig voltak inasok, utána egy évig segédmunkásként dolgoztak a mesternél. A szakmát tanult gyerekei már nem tértek vissza a családba, hanem önálló egzisztenciát hoztak létre. Imre nyomdász, Ferenc lakatos, Mihály villanyszerelő és tűzoltó, Pál pedig cipészmester lett.

Neuwirth Imre családja 1938 körül
Imre Neuwirth’s family around 1938
© Szedő Miklós

Neuwirth Jenő, Sándor testvére – a családi emlékezet szerint – egy tipográfiai versenyre betűket tervezett, de 1938-ban már egy zsidó nem érhetett el első helyezést. A fiú kivándorolt Palesztinába. A döntést a nyomdász édesapja, Imre helyeselte, de édesanyját bántotta. Édesapja az antiszemita atrocitásokat isteni büntetésként értelmezte, amely csak megtéréssel hárítható el. Szerinte a meghurcoltatás a be nem tartott parancsok következménye. Jenő Izraelben alapított családot. 2015-ben hunyt el, népes, többgenerációs családja elérte a 200 főt.

A Neuwirth orthodox zsidó család képein több férfit láthatunk borotvált arccal. Ez a penge nélküli „borotválkozó” kozmetikai készítményekkel magyarázható. A borotválkozás során ugyanis a penge vágást ejthet az arcon. A kánaáni népek gyász idején tett arcbevágásai, mint látszatra is kerülendő pogány szokás, tették tiltottá a pengés borotválkozást. Az arc borotválása 5 ponton tilos, de a szakáll igazítása nem ütközött vallástörvényi tiltásba. A hászidok kabbalisztikus megfontolásból nem vágták/ formázták a szakállukat, a kihullott szálakat is eltették, nem hagyták a kidobandó szeméttel keveredni.

Neuwirth Jakab orthodox zsidó volt. 1895-ben készült portréján a kor szakálldivatja látszik. Pajesza valószínűleg nem volt. 1910-ben már nem vágta a szakállát és pajeszt viselt. A nyomdász Neuwirth Imrének nyírott szakálla volt. A család fiatal férfi tagjai akkoriban borotválkozó kenőcsöt és fakést használtak. Közülük a vészkorszak után Neuwirth Sándor már pengével borotválkozott.