QR 7

Közösségi háló-e a hitközség?

Az egyéni élettörténetek tanulsága, hogy a győri izraelita hitközség, mint társadalmi háló, a helyi meggyökeresedés és boldogulás segítője lehetett. Ilyen Mayer Lajos ügyvéd esete is, aki 34 éven át volt virilista. Biztos jövedelmét csak az 1921-es nagy inflációs év ingatta meg. Adója az ügyvédi praxisa mellett bérházak (Deák u. 17., 22., a Varga u. 12. és a Vásártér 37., 25. sz. alatt) bevételeivel egészült ki.

A Mayer család jelentős presztízzsel bírt a város életében. Mayer Lajos 1858-ban született Szilágy megyében. Kolozsvárott és Zilahon járt középiskolába, majd a pesti egyetem elvégzése után 1890-ben került Győrbe. A tehetséges ügyvéd támogató közege az izraelita hitközség volt.

A Salzert és Testvére fűszerkereskedés a hitközségi kapcsolatháló felől válik érdekessé. Saltzer Samu a kereskedés beltagja, aki a 19. század második felében élt, tevékenységét a Back Malomra és az izraelita kiskereskedőkre alapozta. Ő maga sosem volt virilista, a testvére, aki a családi vállalkozásban társa is volt, viszont igen. A korabeli katolikus vállalkozókkal ellentétben ők testvérként mindvégig közösen dolgoztak, és gyerekeiket nem szánták „úri pályára” – bár megtehették volna. Az üzlet egy híd által összekötött módos zsidó negyed és a katolikus városrész gazdagabb részének határán (Híd u. 11.) volt található. Előkelőbb helyen is tudtak volna boltot nyitni, ugyanis egzisztenciálisan a győri kiskereskedők első vonalához tartoztak, viszont kerülték a reprezentációt. A fűszerkereskedés a tömegcikkeket Győrből szerezte be, a gyarmatárukat közvetlenül Triesztből és Fiuméból hozatta. Üzletfelei főként a helyi és környékbéli zsidó kereskedők voltak.

 Is the congregation a community network?

The conclusion from the individual life stories is that the Jewish community of Győr, as a social network, could be a facilitator of local rootedness and prosperity. One of these was Lajos Mayer, a lawyer born in 1858 in Szilágy County. After graduating from the University of Pest, he came to Győr in 1890. The talented lawyer was supported by the Israelite community. Salzert and Brother’s spice trading company used the network of contacts in the community to build up its business contacts. Its customers were mainly Jewish merchants from the local area and the surrounding region.

A neológ zsinagóga férfi padsorai

The men’s pews of the Neolog synagogue

© Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, Budapest