Karsai László: A magyar holocaust utolsó szakasza – A Szálasi rendszer és a zsidók

  • Főoldal
  • Karsai László: A magyar holocaust utolsó szakasza – A Szálasi rendszer és a zsidók

Authors: Karsai lászló

Publication date: 1994-05-01

Eredetileg megjelent: in: Partes populorum minores alienigenae, 1994/1. sz. 5-28. o.

„Témaválasztásomat két fő okkal tudom magyarázni: olyasmiről szeretnék beszélni, amelynek bár jelentős szakirodalma van1 mégis úgy vélem, az elmúlt jóval több, mint fél évtizedben e témakörben végzett levéltári kutatásaim és a részben még édesapám, Karsai Elek, részben jómagam által föltárt és a nagyközönség, de még a szűkebb szakma előtt is ismeretlen dokumentumok segítségével néhány kérdéskört új megvilágításba tudok helyezni.

Témaválasztásom másik oka már korántsem szakmai, hanem bevallottan aktuálpolitikai indíttatású. A történész is korában él, bármennyire is szeretne, olykor képtelen nem fölfigyelni a politika felső, máskor alsó régióiban zajló eseményekre. 1989 januárja óta, amikor is megszűnt a politikai cenzúra Magyarországon, hazánkban is nyíltan megjelentek a rasszista, xenofób, soviniszta és antiszemita eszmék és hirdetőik is.”

A tanulmány a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelem Tanszéke által rendezett konferencián elhangzott előadás szerkesztett, átdolgozott változata.