UNESCO-emlékév Szentágothai János tiszteletére

01 ápr

A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke, az iskolateremtő agykutató, Szentágothai János emlékének szenteli a tudós születésének centenáriumát, a 2012-es évet az UNESCO. “Történelmi körülményeink között tisztességesnek (…) maradni” – ez volt Szentágothai János pályájának sarokköve. Ez az ars poeticájaként is felfogható gondolat fémjelezte a hazájához haláláig hű tudós mozgalmas közéleti pályáját. A háborúkkal és diktatúrákkal sújtott 20. századi magyar történelmet humanista értelmiségiként élte végig, és ez a létmód határozta meg minden tettét.

A világhírű professzor a második világháború idején szimbolikus gesztusként, a nácizmus elleni tiltakozásul szász eredetű családnevét 1940-ben Szentágothaira magyarosította. Jeles közéleti személyiségként támogatta a Magyar Auschwitz Alapítvány létrehozását, később a Balfi Nemzeti Irodalmi és Történelmi Emlékhely megteremtését, alelnöke volt a Magyar-Zsidó Keresztény Baráti Körnek. A Holokauszt Emlékközpont több rendezvényén megjelent, beszédet mondott. Az egész életében vallott elvet – “Aki pedig valami jót tehetne, de nem teszi, bűne az annak” – utolsó éveiben is következetesen képviselte, miközben mindvégig kritikus és vívódó értelmiségiként próbált meg javítani hazája közállapotain.

A Magyar Tudományos Akadémiának 1976 májusától megbízott, majd 1977-től tényleges elnöke volt egészen 1985-ig. Számos hazai kitüntetése mellett több nemzetközi szervezetnek volt tagja, így a National Academy of Sciences-nek, külső tagja volt a Royal Society-nek és a vatikáni Pápai Akadémiának is. Több egyetem, így az Oxfordi Egyetem választotta díszdoktorának. Számos nemzetközi és hazai szervezet tagja volt, s jelentős szerepet vállalt a magyar közéletben is. 1994-ben bekövetkezett halálig a Magyar Országgyűlésben képviselte a tudományt.

A centenáriumról számos rendezvénnyel emlékeznek meg országszerte, így például a Pécsi Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen, amelyeknek Szentágothai János a professzora volt.  A hazai ünnepségek főrendezvénye október 31-én, Szentágothai János születésnapján lesz a Magyar Tudományos Akadémián, az emlékkonferencia védnöke Pálinkás József.

A Magyar Tudományos Akadémia a weboldalán olvasható, gazdagon illusztrált centenáriumi emlékkönyvvel tiszteleg egykori elnökének életműve előtt, amely a ma kutatóin kívül a tudománytörténet iránt érdeklődő középiskolás diákok, egyetemi hallgatók számára is lehetővé teszi a magyar tudományos élet közelmúltjának virtuális felfedezését.

A Holocaust Közalapítvány kuratóriuma és munkatársai tisztelettel emlékeznek Szentágothai János munkásságára, ars poeticaját – “történelmi körülményeink között tisztességesnek (…) maradni” – példaként állítják a fiatal nemzedékek elé.

Forrás: MTA.hu