Vándorkiállítások

Auschwitz Album

A “Róluk, nekünk, nélkülük” című vándorkiállítás a 2004-ben a Holokauszt Emlékközpontban már bemutatott Auschwitz Album képeiből nyújtott válogatás mellett, a tárlatot befogadó település egykori zsidó közösségének sorsáról tanúskodó dokumentumokat, fotókat tartalmaz. Az Auschwitz Album egyedülálló képei a Kárpátaljáról Auschwitz-Birkenau-ba érkező magyar zsidó transzportokat örökítik meg.

Az auchwitzi haláltáborban készült fotókat a kárpátaljai Bilkén született Jakab Lenke (Lili Jakob) találta meg 1945 áprilisában a Dora-Mittelbau-i koncentrációs táborban, közvetlenül annak felszabadulása után. Az album mintegy 200 fotót tartalmazott. Auschwitzban általános fotózási tilalom volt érvényben, de a magyar zsidó transzportok érkezése idején az auschwitzi SS Azonosítási Szolgálat vezetője, Bernhard Walter és asszisztense, Ernst Hoffmann engedélyt kaptak az úgynevezett Höss-akció megörökítésére. A két fotós több magyar transzport érkezésekor is szabadon fényképezhetett Birkenau egész területén. A rámpán és a vagonok tetejére felmászva nemcsak a válogatást, a gázkamrák felé tartó halálraítélteket, a munkaképesek sorsát, de a zsidóktól elrabolt javak feldolgozását, sőt még a krematóriumok előtt gyanútlanul várakozó áldozatokat is megörökíthették. Bár a magyar zsidók meggyilkolását nem fényképezték, Hoffman és Walter fotói így is az auschwitz-birkenaui megsemmisítési mechanizmus legfontosabb képi dokumentumai.

Fontos Információk:

– A vándorkiállítás 40 darab roll- up elemet tartalmaz (az összeállításhoz szükséges elemekkel együtt). A kiállítás szállításáról a kiállító partner gondoskodik.

– A kiállítást a foglaltság függvényében tudjuk rendelkezésre bocsátani, az időpontját és időtartamát minden esetben előzetesen egyeztetni szükséges.

–  A kiállító partnernek össze kell állítania egy, a kiállítás témájához kapcsolódó, helytörténeti vonatkozású tablót, melyet lektorálás céljából meg kell küldenie az Emlékközpontnak.

– A kiállító partner vállalja, hogy tárlatvezetőket biztosít a kiállítás időtartama alatt.  A tárlatvezetők képzését az Emlékközpont biztosítja.

– A kiállítással kapcsolatos valamennyi kommunikációs, marketing és sajtótevékenységet a Holokauszt Emlékközponttal kell egyeztetni.


Falak, jelek, sorsok – Magyar zsidók deportálása Auschwitzba

A Falak, jelek, sorsok – Magyar zsidók deportálása Auschwitzba című vándorkiállítás a magyar történelem egyik legtragikusabb eseménysorát, a vidéki zsidó közösségek 1944 tavaszán és nyarán történt elpusztításának történéseit gazdag kép- és dokumentum anyaggal, egyéni és családi sorsokon keresztül mutatja be.

1944. május 14-én kezdődött meg a zsidók tömeges deportálása Magyarországról. A következő 56 nap alatt 437 ezer embert hurcoltak el az országból tehervagonokba zsúfolva. Kevés kivétellel a lengyelországi német megsemmisítő táborba, Auschwitz-Birkenauba kerültek, ahol nagy többségüket órákkal az érkezés után gázkamrákban meggyilkolták. Egy addig ismeretlen lengyelországi városka, Auschwitz a magyar történelem legnagyobb temetőjévé, egyben a népirtás világszerte ismert szimbólumává vált. Több mint háromszázezer honfitársunkat ölték meg itt, akiknek nagy többsége idős, beteg, nő vagy kisgyermek volt

Az érdeklődők számára összefoglalóan és röviden kívánja ismertetni és bemutatni a magyar történelem egyik legtragikusabb eseménysorát, a vidéki zsidó közösségek 1944 tavaszán és nyarán történt elpusztítását. Legfontosabb törekvése, hogy a kiállítást látogatók megismerjék a magyarországi holokauszt világtörténelmi jelentőségét, a magyar államapparátus aktív részvételét, a deportálások logisztikai szervezettségét és intenzitását, a vidéki zsidó közösségek elpusztításának megdöbbentő tényét.

A kiállítás egyszerű eszközöket, tömör és felesleges szakkifejezésektől mentes szövegeket, gazdag kép- és dokumentumanyagot használ. Középpontjában az egyéni és családi sorsok bemutatása, a hely- és mikrotörténelmi megközelítés áll, a politikatörténeti információk ehhez képest csupán másodlagosak.

Fontos Információk:

– A vándorkiállítás 22 darab roll- up elemet tartalmaz (az összeállításhoz szükséges elemekkel együtt). A kiállítás szállításáról a kiállító partner gondoskodik.

– A kiállítást a foglaltság függvényében tudjuk rendelkezésre bocsátani, az időpontját és időtartamát minden esetben előzetesen egyeztetni szükséges.

– A kiállító partnernek össze kell állítania egy, a kiállítás témájához kapcsolódó, helytörténeti vonatkozású tablót, melyet lektorálás céljából meg kell küldenie az Emlékközpontnak.

– A kiállító partner vállalja, hogy tárlatvezetőket biztosít a kiállítás időtartama alatt.  A tárlatvezetők képzését az Emlékközpont biztosítja.

– A kiállítással kapcsolatos valamennyi kommunikációs, marketing és sajtótevékenységet a Holokauszt Emlékközponttal kell egyeztetni.


Zsidó iskolások Budán és Óbudán 1920-1949

A kiállítás célja, hogy a középiskolás diákokat megismertesse az óbudai és a budai zsidóság kirekesztésének folyamatával az akkori gyerekek, vagyis kortársaik szemén át. A kiállítás emberi sorsokon keresztül szólítja meg a látogatókat, így az iskolások számára egy sokkal befogadhatóbb ember közelibb élményt nyújt. A tablók hatnak a képzeletre, segítenek egy történelmi folyamat megismerésében, fejlesztik a toleranciára és empátiára való képességet.

A tárlat a kitaszítás folyamatát hűen ábrázolja, hogyan burjánzott el a politika, az emberi passzivitás, és propaganda által keltett gyűlölet a társadalomban. A kirekesztés mellett a kiállítás bemutatja az újrakezdés lehetőségeit is.

A tárlat öt, könnyen fölállítható tablóból áll : Zsidó iskolások, A 311. Vörösmarty cserkészcsapat, Ünnepek, Kirekesztés, Újrakezdés. Iskolákban, közösségi házakban könnyen fölállítható, szállítható, bármilyen térben elhelyezhető és oktatási célra is használhatóak történelem, a magyar, osztályfőnöki, illetve egyéb, akár fakultációs, felső tagozatos, gimnáziumi órákon.

A tablók mellett fényképek (például osztályfotók, családi képek) és dokumentumok (például naplók, bizonyítványok, levelezőlapok) is bővítik a kiállítás sokszínűségét, amelyek vitrinekben elhelyezve még közelebb hozzák a vészkorszak eseményeit és az akkor élők mindennapi küzdelmeit.


Időpontfoglalás és további információ:

Tel.: +36 1 455-3324  E-mail: oktatas@hdke.hu