A Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt

A Balassi Kiadó és a Yad  Vashem közös kiadásában megjelent kötetet az izraeli nagykövetasszony méltatásával mutatták be november 25-én a Holokauszt Emlékközpontban.

A könyvbemutatón a szerkesztők és történészek mellett egy külföldre szakadt túlélő és az embermentők egyre fogyatkozó csoportjának képviselője is megszólalt.

Izrael Állam Holokauszt Emlékhatósága, a Yad Vashem 1963 óta állít emléket azoknak a nem zsidó embermentőknek, akik életük kockáztatásával mentették zsidó származású embertársaik életét a holokauszt idején. Ők – talmudi kifejezéssel élve – a Világ Igazai. Aki elnyeri a Világ Igaza kitüntetést, oklevelet és emlékplakettet kap, nevét felvésik a Yad Vashemben a megemlékezés falára, és fát ültetnek tiszteletére. A plaketten és az oklevélen a következő talmudi idézet áll: „Aki egyetlen ember életét megmenti, egy egész világot ment meg.”

A Magyarország 1938–1941-es visszacsatolások következtében megnövelt területén zsidókat mentő állampolgárok, diplomaták és egyházi személyek közül eddig több mint 750-en kapták meg a kitüntető címet. Kötetünk róluk emlékezik meg; sorsuk, történetük hitelesen és árnyaltan idézi fel a vészkorszak időszakát.

A Yad Vashem 2002 óta jelentet meg enciklopédiasorozatot a Világ Igazairól. A sorozat egyes köteteiben, amelyek alapján született a magyar kiadás is, országok szerinti bontásban, lexikon-szócikkek formájában olvasható az Igazak és megmentettjeik története. A szócikkek forrása a Yad Vashem levéltári dokumentumgyűjteménye. A magyar kiadást számos fénykép és a könyv használatát megkönnyítő apparátus – térképek, kronológiai táblázat, fogalommagyarázatok, irodalomjegyzék, név-, hely-, Igazak és mentettek mutatója – teszi teljessé. A bevezető tanulmányokat Reuveni Sári és Karsai László írta.

A könyvbemutatón a szerkesztők és történészek mellett egy külföldre szakadt túlélő és az embermentők egyre fogyatkozó csoportjának képviselője is megszólal.

A könyv megjelenését az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Táncsics Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap és a Holokauszt Emlékközpont támogatta.

Részlet a magyar kiadás szerkesztői előszavából:

„A kitüntetés odaítélésében illetékes állandó bizottság… a következő kritériumok alapján dönt a kitüntetés odaítéléséről: a nem zsidó mentő személy olyan zsidón/zsidókon segített, akik életveszélyben voltak, vagy koncentrációs táborba hurcolás előtt álltak, ezért megmentőjük az életüket mentette meg; a mentő személy mentőtevékenysége végrehajtásakor tudatában volt annak, hogy tettével saját életét, szabadságát és biztonságát veszélyezteti; a mentő személy semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kapott tettéért a mentés idején, és sem szóban, sem írásban nem részesült semmilyen arra vonatkozó ígéretben, hogy a veszély elmúltával bármilyen anyagi kompenzációban fog részesülni; a mentő aktív szerepet játszott a mentésben, azaz saját kezdeményezésére cselekedett, személyesen és felelősen vett benne részt, nélküle tehát a mentőtevékenység nem jött volna létre; a mentőtevékenység hitelességéről a megmentettektől származó bizonyítékok rendelkezésre állnak, valamint – amennyiben elérhetők – más szemtanúktól származó beszámolók és hivatalos dokumentumok is…”

Részlet Karsai László bevezető tanulmányából:

„Sok megmentett, érthető okokból, egyszerűen »megfeledkezett« megmentőiről. Nem akartak emlékezni arra az időszakra, amikor éhesen, piszkosan, fázva, rongyokban éltek, megalázott, tehetetlen, kiszolgáltatott lényekként. … Hosszú évtizedekkel később persze néhányan visszajöttek, megköszönték, amit értük tettek, és Jeruzsálemben is tanúsították, hogy megmentőik emberek tudtak maradni az embertelenségben. Sok magyar embermentő maga zárkózott és zárkózik el attól ma is, hogy 1944-es tetteiket a Világ Igaza kitüntetéssel ismerjék el: egyesek szerénységből, mert természetesnek tartják azt, amit a hálás utókor hősiességnek lát. … Nagyon sok megmentett nem is tudja pontosan, hogy kiknek köszönheti az életét: kisgyerek volt, amikor szüleivel együtt megmentették, s mire kérdezősködni kezdett volna, már nem volt kitől.”

Kapcsolódó tartalmak:

Bibliográfiai adatok

A Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt

Szerkesztette Frojimovics Kinga és Molnár Judit

A Balassi Kiadó és a Yad Vashem közös kiadása, 2009, 524 oldal

Borító képe pdf,jpg

Sajtófotók(Steiner Gábor)