Bernstein Béla emléktábla Szombathelyen

08 jan

Emléktáblát helyeztek el Bernstein Béla rabbi tiszteletére 2018. január 6-án Szombathelyen.


Bernstein Béla, bibliai író, történész, szombathelyi rabbi 1868. január 7-én, Várpalotán született. Bölcsészdoktorként Lipcséből 1892-ben jött Szombathelyre.1898-ban itt készült el fő műve „Negyvenyolcas magyar szabadságharc és a zsidók” című monográfia, amelyhez Jókai Mór írt előszót. Munkája azótais nélkülözhetetlen mind az szabadságharccal, mind a zsidósággal foglalkozók számára.

Konzervatív tudományos gondolkodású, sokoldalú tudósként. foglalkozott rabbinikus témákkal. Megírta a több kiadást látott “Zsidó vallástan” című könyvet. 1909-ben a nyíregyházi hitközség rabbinak választotta. A visszaemlékezések szerint ő volt a közösség évszázados történelmének legkiválóbb rabbija, az egész város szerette és tisztelte. Nagyon hatott rá az első világháború szerencsétlen befejezése. Trianon elleni templomi beszédét “Magyarország igazságáért!” címmel adták ki. „A szombathelyi zsidó népiskola történetét” 1896-ban Budapesten, „A zsidók története Szombathelyen” című munkáját Nyíregyházán jelentette meg. Az Országos Rabbiegyesület elnöke és az Országos Rabbiképző Intézet vezetőségének tagja volt.1939-ben már a zsidótörvények szorításában fő műve átdolgozott kiadásában, vészjósló függelékként, a 48-as zsidó honvédek leszármazottainak az országgyűlés mindkét házához intézett folyamodványát olvashatjuk. A zsidótörvények alól kért mentesítést nem kapták meg. Bernstein Bélát 1944-ben gettóba zárták. Fia elintézte Budapestre menetelét, de ő nem hagyta el híveit. Velük ment Auschwitzba. A vagonba csak egyszerű, fekete, jegyzetekkel zsúfolt Bibliáját vitte magával. Akárcsak híveinek többsége, ő sem tért vissza. 2000 óta utca viseli nevét Szombathelyen.

Feiszt György, Szombathely