Dr. Dénes György kitüntetése

03 jún

A Német Szövetségi Köztársaság elnöke, Dr. Dénes György professzort, a német—magyar tudományos együttműködés, emlékezet-megőrzés és megbékélés területén végzett kiemelkedően értékes és eredményes munkásságáért a Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Érdemkereszt a Szalagon rendjelével tüntette ki. A kitüntetést Dr. Matei Ion Hoffmann német nagykövet június 17-én ünnepélyes keretek között adta át rezidenciáján a kitüntetett hozzátartozói, barátai, munkatársai és a magyar Holocaust Közalapítvány vezetőinek jelenlétében.

Dr. Dénes György professzor  a Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének Érdemkereszt a Szalagon kitüntetésével A nagykövet úr beszédében röviden ismertette Dr. Dénes György életútját, aki megszenvedte a náci diktatúrát. Elhurcolták Bergen-Belsenbe, a hírhedt német koncentrációs táborba, mint annyi más sorstársát is. Felszabadulása után befejezte történelmi és jogi tanulmányait, majd az egyetemen történelmet tanított. 1956 után földtudományi egyetemi tanulmányokat folytatott, majd jelentős hidrogeológiai és izotóphidrológiai kutatómunkákat vezetett. A diktatúrák kétszer is megtörték életpályáját, de mindig talpra állt. Szenvedélyesen kutatta a természetet, különösen a barlangok világát. Ő szervezte meg, és vezette társadalmi munkában fél évszázadon át a Magyar Barlangi Mentőszolgálatot. Közben vezető funkciót vállalt a Nácizmus Üldözötteinek Bizottságában is. Elismerésre méltóan kutatta a második világháború áldozatainak sorsát. Adatgyűjteménye könyvtárnyi terjedelmű. Részt vett és részt vesz, közel kilencven évesen is, kegyeletteljes megemlékezéseken, történelmi előadások sorát tartja hazájában és Németország egyetemein és középiskoláiban is. Német történésztársaival együttműködve ápolja és előmozdítja a magyar—német tudományos kutató és emlékezetmegőrző kapcsolatokat. Ez utóbbi, különösen értékes és eredményes tevékenységei indokolják a magas német kitüntetést. A nagykövet végül azt a kívánságát fejezte ki, hogy a kitüntetett, kedves felesége támogatásával még sokáig folytathassa fontos munkáját.

A kitüntetés átadása után Dr. Dénes György professzor német nyelven köszönte meg a magas elismerést, majd magyar nyelven elmondta, hogy mint történész és mint túlélő évek óta gyűjti a háború áldozatai, a magyar katonák és munkaszolgálatosok, koncentrációs táborba hurcoltak és meggyilkoltak adatait. Német történésztársaival együttműködve felkutatott több addig ismeretlen magyar katonatemetőt és meggyilkoltak tömegsírjait, ahol emlékmű felállítását is elérte. Örömmel, nyílt szívvel és nyílt lélekkel jár napjainkban Németországba, amely már nem az a Németország, amely hét évtizeddel ezelőtt volt. Most demokratikus, szabad ország. A ma aktív német történészek már a háború után születtek, és demokratikus, a sötét múlt eseményeit becsületesen feltáró országban nőttek föl. Ez jellemzi felfogásukat és munkásságukat is. Megerősítette nagykövet úr szavait, hogy számos helyen tart előadásokat Németországban is, különösen szívesen fiataloknak, egyetemeken, főiskolákon, közép- és szakiskolákban, ahol érdeklődő fiatalok csillogó szemmel, szeretettel veszik körül, kérdésekkel halmozzák el, mert tudni akarják az igazságot. Mindig az országok, a népek és a felekezetek közeledésén, egymás megértésén dolgozott, és dolgozik továbbra is, amíg él. Megkezdte gazdag könyvtárának és adatgyűjteményének átadását a Dokumentációs Központnak, hogy ez a munka akkor is folytatódjon, amikor ő már nem lesz. Végül köszönetet mondott még egyszer a kitüntetésért, és a bensőséges ünnepség részvevőinek megjelenésükért.    

A Holokauszt Emlékközpont minden munkatársa szívből gratulál a kitüntetéshez!

 

A híradást készítette: Deutsch Gábor