Erődítő kényszermunkások emléknapja

  • Főoldal
  • Erődítő kényszermunkások emléknapja

Memorial day:

1944. december 4-én érkeztek meg Balfra és környékére az első kényszermunkás csoportok. Az áldozatok emlékének méltó megőrzésére 2008. december 4-én első alkalommal került megrendezésre az Erődítő kényszermunkások emléknapja. Az emléknap központi helyszíne, jelképe a 2008. július 4-én felavatott impozáns, európai színvonalú és jelentőségű, az erőltetett menetet szimbolizáló új emlékmű. Galéria>>

Az erődítő kényszermunkások balfi táborának történetéről

A második világháború végén, 1944. december 4. és 1945. március 31. között az NSDAP és az SS felügyeletével Sopron vidék egyik legnagyobb erődítő munkatáborát létesítették Balfon. Az ide hurcolt zsidó és keresztény kényszermunkásokkal, munkaszolgálatosokkal és más foglyokkal építették az akkori német-magyar határvidéken a Südostwall (Délkeleti Fal) erődrendszert. A munkaszolgálatosokat a község kiürített bikaistállójában és a gazdák pajtáiban helyezték el.

Az erődítési munkálatok a községet övező magaslatokon, a terep adta mélyedések felhasználásával folytak. A nélkülözések, a higiénia hiánya és az embertelen bánásmód miatt – a helyiek embermentő akciói ellenére -, százak pusztultak el. Itt vesztette életét a magyar irodalomtörténet nagy tehetsége, Szerb Antal író, a költő Sárközi György és az esszéíró Halász Gábor. A téli kényszermunka idején, Balfon és a környező településeken közel nyolcezer munkaszolgálatos, női és férfi kényszermunkás halt bele a brutális hajszába, a betegségekbe, vagy esett áldozatul az SS kivégzőosztagainak.

Az emlékhely történetéről

A Balfon és környékén legyilkolt zsidó áldozatok emlékére 1948. május 17-én amerikai adományokból felavatták a Füredi Oszkár építészmérnök által tervezett emlékművet. Rajta a következő felirat olvasható: „Ezen emlékmű látóhatárán belül 2000-nél több zsidó hittestvérünk esett áldozatul az 1944-45- évi emberi őrületnek. Itt 100-nál több mártír alussza örök álmát.”

1968. május 5-én Szerb Antal tiszteletére adtak át emlékművet a Temetődombon, Szerb Antal özvegyének jelenlétében. A munkaszolgálatosok menetelését ábrázoló dombormű Fodor János újkéri pedagógus munkája. A dombormű talapzatán nyitott könyv fekszik, lapjain Szerb Antal hitvallása: „ A szabadság nemcsak egy nemzet magánügye, hanem az egész emberiségé is.” A talapzat oldalán elhelyezett márványtábla szövege: „ Emeltetett a több ezer mártír, köztük Szerb Antal tiszteletére, akik 1944-45-ben itt és a környéken estek áldozatul a fasiszta vandalizmusnak. A Soproni Járás dolgozói.”

Az emlékművet vandál kezek 2005-ben megcsonkították.

2007-ben a Holokauszt Emlékközpont tudományos munkatársai: Szita Szabolcs professzor, vezető történész irányításával pályázatot dolgoztak ki az emlékművek helyreállítására, megújítására. A Holokauszt Emlékközpont szervezőmunkával, az Európai Unió, az osztrák Zukunftsfonds, Sopron megyei Jogú Város, a Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Kulturális Alap jelentős összeggel támogatta az új nemzeti irodalmi-történelmi emlékhely megvalósítását, amelynek tervét Winkler Barnabás építész és Kutas László szobrászművész készítette el.

Az új nemzeti irodalmi-történelmi emlékhely alapkövét népes közönség előtt 2008. május 23-án helyezték el. Nagy érdeklődés kíséretében 2008. július 4-én felavatták az impozáns, európai színvonalú és jelentőségű, az erőltetett menetet szimbolizáló új emlékművet.

Az új nemzeti irodalmi-történelmi emlékhely alapkövének lerakásához kapcsolódóan 2008. május 23-25-én a Holokauszt Emlékközpontban magyar, osztrák és szlovák tudományos kutatók, egyetemi oktatók, tanárok, részvételével megtartották az első balfi nemzetközi tudományos konferenciát.