Emlékezni és tanítani

A kancelláriaminiszter és kilenc Budapesten akkreditált nagykövet jelenlétében megemlékezésre került sor a Nemzetközi Holokauszt Emléknap és az Auschwitz-Birkenau-i haláltáborok felszabadításának 65. évfordulója alkalmából. Ezen az eseményen került bemutatásra a Holokauszt Emlékközpont Egy/Másért címmel elindított legújabb programja, amelynek célja olyan nemzetközi projektek széleskörű bemutatása, amelyek a tolerancia és egymás elfogadásának elveit helyezik a nevelés-oktatás középpontjába.

Az ENSZ 2005-ben nyilvánította január 27-ét, az Auschwitz-Birekenau-i haláltáborok felszabadításának napját a Holokauszt Nemzetközi Emléknapjává. Az Emléknap célja emlékeztetni és tanítani, vagyis a holokauszt tanulságainak levonása által a jelen nemzedékeket toleranciára és egymás elfogadására nevelni.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) a 2010. évi Nemzetközi Emléknapon Auschwitzban tartott Miniszteri Konferencián bemutatta azt az első, az EU összes országát felölelő tanulmányt, amely a történelmi emlékhelyek és múzeumok oktatási szerepét vizsgálja a holokauszt és emberi jogok tárgykörében. A széles kutatáson alapuló jelentés kiemeli, hogy a holokauszt intézményeinek a megemlékezésen túl elsődleges célja az, hogy a holokauszt tanulságainak ismertetése által aktív szerepet vállaljanak az ifjú generációk nevelésében, az együttélés és az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos készségek kialakításában.

(Az FRA közleményét és a tanulmány rövid bemutatását sajtóközleményünk csatolmányaként magyar nyelven is közzétesszük.)

A budapesti Holokauszt Emlékközpontban rendezett megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszter, aki hangsúlyozta a holokauszt mának szóló üzenetét: a hétköznapokban is a megértés, együttélés és egymás elfogadásának szükségességét.

A rendezvényen részt vett kilenc Budapesten akkreditált nagykövet és ügyvivő, Csehország, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy Britannia, Hollandia, az Egyesült Államok, Lengyelország és Kanada diplomáciai képviseleteinek a vezetői.

A rendezvény keretein belül Török Zsuzsanna, a Holokauszt Emlékközpont kommunikációs vezetője bemutatta az intézmény legújabb programját, mely Egy/Másért címmel 20 olyan nemzetközi projektet mutat be, amelyeket világszerte a tolerancia és a másság elfogadásának témakörében kormányzati, civil és gazdasági szervezetek indítottak az élet legkülönbözőbb területein (sport, zene, üzleti élet, oktatás, kultúra, emberi jogok stb.).

Az Egy/Másért kiadvány és weboldal célja, hogy a külföldön már ismert és sikeres kezdeményezések bemutatásával segítse hasonló programok kibontakozását Magyarországon is. A külföldi és nemzetközi projektek közül több könnyen adaptálható, illetve jelenleg futó kampányaihoz, az interneten keresztül csatlakozni lehet. A tartalom szerkesztése közben mind a témákat, mind az ezeknek otthont adó országokat úgy válogatták össze, hogy reprezentálva legyenek a legkülönbözőbb földrajzi területek és a megoldásra váró legaktuálisabb feladatok (kisebbségek; bevándorlók befogadása; az előítéletes, kirekesztő, rasszista kezdeményezések visszaszorítása). A kiadvány és a honlap az egyes fejezeteket rövid, figyelemkeltő tartalmakkal, interjúkkal, linkgyűjteménnyel, fiatalos formavilággal teszi az olvasók számára vonzóbbá. A kiadvány és a weboldal a projektek bemutatása mellett – Réz András és Bódis Kriszta válogatásában – 20 filmet és könyvet ajánl a téma iránt mélyebben érdeklődők számára. Az ingyenesen elérhető kötet célja, hogy oktatási-nevelési segédanyagként is használható legyen.

Az Egy/Másért program támogatásaként a jelen lévő nagykövetek és ügyvivők maguk mutatták be a rendezvényen saját országaik tolerancia vonatkozásában indított programjait, amiket a kiadvány bővebben ismertet.

Az Emléknap a Holokauszt Emlékközpont udvarán lévő Áldozatok Emlékfalánál ért véget, ahol a jelenlévők – Fekete László, a Dohány utcai Zsinagóga főkántorának gyászimáját követően – elhelyezték az emlékezés gyertyáit és koszorúit.

Video>>

Csatolmányok

Név Méret
FRAmemo.pdf 140 KB