Az Üvegházon innen és túl

03 febr

2010. nyarán 53 életinterjú készült a magyar, cionista ellenállási mozgalom női túlélőivel. A Holokauszt Emlékközpont, a november 23-ai bemutatót követően, fokozatosan teszi elérhetővé az elkészült interjúk több mint 80 órás kép- és hanganyagát.

Az 1944/45-ös időszakban számos cionista csoport fejtett ki aktív tevékenységet Budapesten zsidó sorstársaik üldözése és nemzetiszocialista megsemmisítő táborokba történő deportálása ellen. Tagjaik túlnyomórészt fiatalok voltak, akik vezetők nélkül, magukra maradva, zsidó nők és férfiak ezreit mentették meg hamisított svájci menlevelekkel a Vadász utca 29. szám alatt található úgynevezett „Üvegházban”. Ezen kívül számos szülő nélkül maradt zsidó kisgyerekre vigyáztak az úgynevezett „gyerekházakban”. Ezeknek a fiataloknak ily módon sikerült megkönnyíteniük a gyerekek életét és sokukat megmenteni. A felszabadulás után többségük Izraelbe vándorolt ki.

Miközben a cionista mozgalom eseménytörténete már nem tabu téma többé, továbbra sem tudunk szinte semmit e hősies tetteket végbevivő fiatal emberek személyes történeteiről, és hogy mi mindent tettek zsidó sorstársaik, mindenekelőtt a gyerekek megmentéséért. Ráadásul a kevés megjelent publikáció főleg a csoportok fiatal férfi vezetőinek hősiességéről szól.  Ma azonban már tudjuk, hogy ezek a bátor ellenálló fiatalok több mint felerészben nők voltak – jobban mondva: tizenéves lányok.

A projekt célja, hogy felkutassa és az utókor számára megőrizhesse ezeknek a fiatal nőknek a történeteit, és konkrét hozzájárulásukat a magyarországi ellenállási és mentőakciókhoz. Hallhatunk életútjukról, szerepükről a cionista ellenállási mozgalomban, tevőleges harcukról, konkrét ellenállási és mentőakcióikról valamint az egyes csoportokban –  elviekben deklarált – nemek közötti egyenlőség megvalósulásáról , a lányok mindennapi életéről, álmairól, vágyairól és jövőképéről. Ezek nélkül az interjúk nélkül örökre elveszne a magyarországi holokauszt történetéről és a magyar zsidó nők ellenállási harcáról szóló, felbecsülhetetlen értékű tudás.

A személyes emlékek és az abból létrejövő mindeddig „elmeséletlen zsidó női történetek” összegyűjtésének nagy jelentősége van a gender kutatás számára, mivel újabb, fontos adalékokkal szolgálnak a zsidó nők XX. századi, társadalmi szerepét illetően. Az életinterjúk a pedagógiai munkában is kiválóan alkalmazhatók, pozitív példaképül szolgálhatnak a fiatalok újabb nemzedékeinek.

A  több mint 80 órás kép- és hanganyag 2010. november 24-től előzetes bejelentkezéssel tekinthető meg a Holokauszt Emlékközpontban. Az érdeklődőket az intézmény honlapján található lista és az interjúalanyokat bemutató rövid életrajz segíti az előzetes tájékozódásban.

Tovább az életinterjúkhoz>>

A projektcsoport tagjai

Projektvezető

Dr. Pécsi-Pollner Katalin, irodalomtörténész, holokausztkutató, a budapesti Holokauszt Emlékközpont kulturális és alternatív pedagógiai programok részlegének a vezetője

Tudományos tanácsadás, projektkoordináció

Ute Stiepani M.A., politológus, történész, a berlini Német Ellenállás Emlékközpontjának igazgatóhelyettese

Tudományos tanácsadás

Prof. Dr. Johannes Tuchel, politológus, a berlini Német Ellenállás Emlékközpontja Alapítvány igazgatója, berlini Freie Universität Otto Suhr Intézetének munkatársa, a politikatudományok professzora

Projekttanácsadás

Christoph Heubner, a Nemzetközi Auschwitz Bizottság (Berlin) ügyvezető elnökhelyettese

Dr. Harsányi László, a Holokauszt Emlékközpont (Budapest) ügyvezető igazgatója

Videó felvétel

Berán Dániel, operatőr (Budapest, Jeruzsálem)

Kooperációs partnerek

Holokauszt Emlékközpont (Budapest)

Nemzetközi Auschwitz Bizottság (Berlin)

Német Ellenállás Emlékközpontja Alapítvány

(Fenntartó: Berlin polgármestere – Berlin Város Szenátusának Kulturális Ügyosztálya)

A projekt támogatói

Nemzetközi Auschwitz Bizottság

Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (Emlékezés, Felelősség, Jövő Alapítvány) – Berlin

Német Nagykövetség, Budapest

 

 

 

 

Következő bejegyzés

Brundibár gyermekopera