Füstbe szállt életek 2009.

Az első magyar nyelvű holokauszt nemzetközi tanfolyam a világháló alkalmazásával új tanulási lehetőséget biztosít, ismereteidet bővíti, felkészültségedet gazdagítja. Otthon is teljesíthető, akkreditált internetes továbbképzési lehetőség.

A program leírása:

„Füstbe szállt életek” nemzetközi internetes távoktató tanári továbbképző program

A jeruzsálemi Jad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont a távoktató kurzus teljesítését mindazoknak ajánlja, akik munkájukban mind igényesebben, a holokauszt történetének, erkölcsi dilemmáinak és következményeinek feldolgozásával mutatják be az egyetemes emberi normák érvényesítésének lehetőségeit, elvetésük társadalom- és emberellenes, szörnyű következményeit.

Az új tanári program új ismereteket nyújt a kirekesztés, a holokauszt önálló feldolgozására és tanítására. Elemei a közgyűjteményekben őrzött forrásokba és a szakirodalom legjelesebb képviselőinek munkáiba való kutatásra is ösztönöznek.

Az internetes távoktató tanfolyam első része annak a háromszintes holokauszt témájú tanulmánysorozatnak, amelynek elvégzői jogosultságot szereznek a Jad Vashem Intézet éves őszi jeruzsálemi kéthetes továbbképző tanfolyamán való részvételre (ehhez részt kell venniük a 2010-es augusztusi tanulmányúton is).

Az OKM-3/57/2007. számú akkreditált programunkat teljesítő kollégák 60 kreditpontot kapnak.

Tematikája:

A távoktató program bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire.

A távoktatás a lengyel, a német és a magyar zsidóság holokauszt előtti életének feldolgozásával indul, így a résztvevők előtt kirajzolódnak a hasonlóságok és különbségek. A háborús években halálra hajszolt zsidókat nem tehetetlen áldozatokként, hanem maguk valójában, személyükben és önálló világgal rendelkező közösségekként ismerhetjük meg.

A program számos témát ölel fel, közöttük a szövetségesek viszonyát az európai zsidóság megsemmisítéséhez és a zsidó ellenállás lehetőségeit. A történelmi folyamatot követve vizsgálja a szereplők: az áldozat, a gyilkos, a passzív szemlélő és az embermentő magatartását, megnyilvánulásait.

A közhasznú program tanulási egységei>>

Tartalomjegyzék:

A 12 tanulási egységet négy fejezetben ismerhetik meg a résztvevők.

I. A világháború előtti zsidó közösségekkel foglalkozik:

A lengyel zsidóság története 1939-ig.

A német zsidóság 1939-ig

A magyarországi zsidók története a holokauszt előtt

Antiszemita és rasszista folyamatok Magyarországon 1920-1941 között

II. A zsidók faji elkülönítését és a gettók életét tárja fel:

A kelet-európai gettók világa

A kirekesztés Nyugat-Európában

Gettók Magyarországon

III. Az európai zsidóságot ért népirtás formáit és dimenzióit ismerteti:

A sortüzektől az iparszerű megsemmisítésig

Az emberi sors az SS- táborai rendszerében

A szövetségesek és a „végső megoldás”

IV.

A zsidók mentésének lehetőségei és megnyilvánulásai

A zsidó ellenállás.

Információk a jelentkezéshez:

Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 25.

A távoktató tanfolyam 60 órás. A résztvevők bármikor kapcsolatot létesíthetnek (tavoktatas(kukac)hdke.hu, ill. chava.baruch@yadvashem.org.il) a kurzus konzulenseivel, és e-mailben kérdéseikre választ kaphatnak. Telefonon érdeklődni a kurzussal kapcsolatos kérdésekről Pécsi Tibor oktatási programvezető tanárnál lehet: 06-30-627-3613

A tanfolyamra a tavoktatas(kukac)hdke.hu e-mail címen és az OKM

honlapján található regisztrációs felületen lehet jelentkezni 2009. szeptember 25-ig.

A jelentkezések visszaigazolása szeptember 30-ig e-mailen történik.

Az internetes távoktató tanfolyamon való részvétel díja 10 000 Ft, amelyet a következő számlaszámra kérünk a jelentkezéskor befizetni: 11600006-00000000-12000162

Követelmény, hogy minden tanulási egység végén három szabadon választott önellenőrző kérdésre kell válaszolni.

Figyelem! A korábban szervezett jeruzsálemi tanulmányúton és képzésen részt vettek csak az első két szint programelemein vehetnek részt (az on-line továbbképzésen és a tanulmányúton), a harmadik szinten, a Jad Vashem Intézet által szervezett programon már nincs lehetőség ismételten részt venni!

 

A távoktatás ütemterve:

A 12 tananyag két szemeszterben teljesíthető.

Első szemeszter:

Október 2. – november 15. (az 1-3. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

November 16 – december 31. (a 4-6 tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése.)

Második szemeszter:

Február 1 – március 15. (a 7-9. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

Március 16 – április 30. (a 10-12. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

Az értékelés időpontjai:

November 30. (1-3.), január 15. (4-6), március 30. (7-9.), május 20. (10-12. tanulási egység).

Felkészítés, személyes konzultáció:

A távoktatás indulásakor (2009. október 2. péntek), az első szemeszter végén (2010. január 29. péntek), majd a második befejeztével (2010. május 28. péntek). Végül internetes záró konferencia a jeruzsálemi kollégákkal együtt (2010. június 28. hétfő).

A személyes konzultációkról maximum két esetben és igazoltan hiányozhat a résztvevő.

Záródolgozat:

A távoktatási program részvevőinek a 12 tanulási egységhez kapcsolódó feladatokon felül a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges leadniuk maximum 5 oldalas záró dolgozatot, amely az április 16-i (Holokauszt Emléknap) alkalmából az általuk szervezett (vagy tervezett) megemlékezés leírását tartalmazza. Határidő: 2010. június 4.

Hasznos és sikeres munkát kíván a Nemzetközi Munkabizottság!

A Jad Vashem részéről:

Chava Baruch

Dr. Doron Avraham

Shulamit Imber

A Holokauszt Emlékközpont részéről:

Dr. Nuber István

Pető Szilvia

Pécsi Tibor

Szécsényi András