Füstbe szállt életek

16 jan

A „Füstbe szállt életek” akkreditált 60 órás, 2019. szeptember-december között megtartott továbbképzésünkön 27 középiskolai és általános iskolai tanár vett részt, közülük 24-en sikeresen elvégezték a tanfolyamot és az oklevél mellett új ismeretekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak. A tanárok különösen hasznosnak tartották Előd Nóra drámapedagógus foglalkozását, akit többen meg is hívtak iskolájukba előadást tartani.

A tanfolyamot az írásos értékelések alapján egyhangúan érdekesnek és módszertanilag tartalmasnak ítélték.


A “Füstbe szállt életek” képzés célja, hogy a pedagógusok mélyebben és hitelesebben megismerjék a nemzetiszocializmus céljait, a vészkorszak nemzetközi és hazai történetét, az európai zsidóság tragikus sorsát, a „végső megoldás” következményeit. Meg szeretnénk értetni, hogy a ma és a jövő generációjának nevelésében a holokauszt valós története megismerésének és az üldöztetés minden válfaja elítélésének meghatározó jelentősége van. Társadalmi igény, hogy a tanulók értelmi és érzelmi nevelésében eljussunk az áldozatokkal való azonosulásig, az emberi méltóság, a szabadságjogok védelmének vállalásáig. A tanfolyam arra irányul, hogy a résztvevők felkészüljenek arra, hogy erősítsék a fiatalokban a védekezést az újra és újra felbukkanó rasszista eszmékkel szemben.

A tanfolyam tartalmát tekintve a résztvevő tanár megismeri a kelet-európai zsidóság letelepedésének és életmódjának jellegzetes vonásait, a fajelmélet, az antiszemitizmus kialakulásának okait. Elemzi a holokauszt történelmi előzményeit, nemzetközi és hazai eseményeit s folyamatát: a zsidóság jogfosztását, gazdasági kifosztását, faji elkülönítését, a gettók felállítását és a gettók világát, a koncentrációs és megsemmisítő táborokat. Tájékozódik a különleges bevetési csoportok (Einzatzgruppen) működéséről, az iparszerű népirtás módszereiről, valamint az embermentés és a zsidó ellenállás lehetőségeiről. Elsajátítja azokat az érveket, amelyekkel hatékonyan fel lehet lépni a fajelmélet káros hatása, mai megnyilvánulásai, a kirekesztés, a gyűlöletkeltés ellen.  

A távoktatási program részvevőinek a 12 tanulási egységhez kapcsolódó feladatokon felül a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges leadniuk három – az internetes távoktatás tananyagai közül – tetszőlegesen választott témához elkészített óravázlatot. Ezekben gyakorlati szempontból mutatják be az elsajátított ismeretek iskolai környezetben történő felhasználási módjait.

A továbbképzést 2020-ban is meg fogjuk hirdetni.

Következő bejegyzés

Továbbképzés tanároknak