Emlékezni és emlékeztetni – pályázat tanároknak és diákoknak

  • Főoldal
  • Emlékezni és emlékeztetni – pályázat tanároknak és diákoknak

Deadline: 2014-03-02

Benyújtási határidő: 2014. március 2. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és a Holokauszt Emlékközpont (továbbiakban: HDKE) – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – közös nyílt pályázatot hirdet magyarországi középiskolások és tanáraik számára a helyi zsidó közösség emlékeinek feldolgozására a magyarországi holokauszt 70. évfordulója alkalmából.

A pályázat szakmai indoklása

2014. a magyarországi holokauszt 70. évfordulójának emlékéve Magyarországon. Az állami és civil kezdeményezésű megemlékezések és projektek mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy az adott településen élő és tanuló diákok önálló projektmunka keretében megismerjék, feldolgozzák a saját lakóhelyük zsidó közösségének történetét és emlékeit. Ezen keresztül megérthetik a multikulturális környezet előnyeit, átérezhetik az érintett családok és közösségek személyes sorsát.

Jelen pályázat keretében olyan projektterveket várunk, amelyeket egy-egy osztály vagy iskola közössége dolgoz ki azzal a céllal, hogy a települése zsidóságának múltját és jelenét megismerje és megismertesse az adott oktatási intézmény tanulóival és a településen élőkkel (temetőgondozás, helytörténeti kiállítás, emlékséták a helyi autentikus helyeken, illetve interjú és dokumentumfilm készítése, valamint a témával kapcsolatos internetes tartalmak – egyedi honlap, Facebook-oldal – megalkotása stb.).

1. A pályázat célja

Célunk az OFI és a HDKE által felkért szakmai zsűri által kiválasztott azon jó példákat bemutató projekteket közzétenni, amelyek például szolgálhatnak más iskolák tanárai és diákjai számára is.

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett projektek segítsék a helyi zsidó közösségek történetének, tragédiájának megismertetését, feldolgozását. A projektek váljanak ismertté a helyi közösség előtt is, hogy az emlékezésen és emlékeztetésen keresztül a helyi társadalom megértse azt a hiányt, amely a hetven évvel ezelőtti tragédiát követően jelen van hazánkban. A programtervekben felvázolt – a holokauszt eseményeinek megismerését célzó – aktivitások és foglalkozások erősítsék a diákokban a társadalmi felelősségvállalást az üldözöttek, a kisebbségek, a hátrányos helyzetben lévők iránt.

A pályázat további céljai:

– minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI és a HDKE portálon olyan projekt tervek, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a pedagógusok számára;

– minél több ötlet, tevékenység és elképzelés bemutatási lehetőségének megteremtése;

– elősegíteni az érintettek közötti egymástól való tanulást, a hálózatépítést;

– minél nagyobb nyilvánosságot kapjon a magyar múlt ezen tragédiájának megismerése.

 

2. A pályázat kategóriái

A pályázat egy kategóriában kerül kiírásra: az oktatási intézmények diákcsoportjai (max. 10 diák + 1 felkészítő tanár) küldjenek egy maximum 3–5 oldalas projektleírást arról a programról, amit terveznek végrehajtani a magyarországi holokauszt 70. évfordulójának emlékévében. A szöveg tartalmazza a program előkészítő szakaszának bemutatását, a konkrét megvalósítás tervét, mutassa be a résztvevők körét és a program zárását követő várható reakciókat, eredményeket, esetleges továbblépési lehetőségeket és kapcsolódó jövőbeni terveket.

 

3. A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben szerepeljenek a következők:

a) Részletes, átlátható programterv.

b) A projektet előkészítő foglalkozás(ok) vázlatszerű bemutatása.

c) Hogyan vonják be a kollégáikat, az iskolájuk diákjait és a helyi lakosokat a programba?

d) Hogyan kívánja beépíteni a pályázó a projekt tapasztalatait a holokauszttal kapcsolatos további oktatási tevékenységekbe, megemlékezésekbe?

 

4. A pályamunkák díjazása

A négy legjobb projekt tervet benyújtó csoport (iskola, osztály stb.) 10-10 diákja, 1-1 kísérő tanárral részt vesz az OFI és a HDKE által közösen szervezett négynapos tanulmányúton, ahol a kísérő történész-pedagógusok további ismeretek nyújtanak. Helyszínei Krakkó és Auschwitz. Az utazás dátuma: 2014. április 10-13.

5. A pályázók köre

Valamennyi magyarországi székhelyű középiskola diákcsoportjai (10 diák + 1 felkészítő tanár).

6. Egyéb tudnivalók

A pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a benyújtott projektjüket, valamint annak részét képező vizuális, audiovizuális dokumentációjukat (amelyet a program megvalósulását követően, de legkésőbb 2014. június 30.-ig el kell juttatniuk a pályázat kiíróihoz) az OFI és a HDKE felhasználhassa, továbbá azokat jó példaként bármely adathordozón (honlapon) közzétegye, terjessze, bemutassa, a pályázóknak nyújtott külön ellenszolgáltatás nélkül.

Nem részesülhet díjazásban a pályázó csoport, amennyiben a pályázati kiírásnak nem megfelelő dokumentációt küld be.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályamunkákat elektronikus formában kell benyújtani, „Emlékezni és emlékeztetni” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyaként.

Beküldési cím: holokausztpalyazat@ofi.hu

 

8. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 2. 24.00 óra

– A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben, csatolt pdf dokumentumban.

A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

 

9. Hiánypótlás

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályázatok értékelését az OFI és a HDKE által kijelölt szakmai zsűri végzi aszerint, hogy a pályázatra benyújtott alkotás mennyiben felel meg:

· a pályázat céljában meghatározott nevelési céloknak, (például a társadalmi felelősségvállalás és a szolidaritás erősítése)

· mennyiben innovatív a szerzők projektje,

· milyen eredményekkel járt a projektben résztvevő diákok motiválásában,

· mennyire sikerül a helyi közösség megszólítása

· a program adaptálhatóságnak,

11. A pályázók döntést követő értesítése

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. március 17.

A szakmai zsűri döntését követően a díjazott pályázók listáját az OFI és a HDKE közzéteszi a honlapján (www.ofi.hu és www.hdke.hu), továbbá e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akiknek pályamunkái díjazást értek el.

12. A pályázati felhívás jogi háttere

„Jelen pályázati felhívás, illetve pályázatok tekintetében elsősorban a 2011. évi CXC tv. (Nemzeti köznevelésről szóló törvény), a 20/2012. EMMI rend. (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról), az 1999. évi LXXVI tv. (szerzői jogról szóló törvény), az 1959. évi IV. tv. (Ptk.), a 2011. évi CXII. tv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) rendelkezései az irányadóak.”

13. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak

E-mail: holokausztpalyazat@ofi.hu

Telefon: 06-1-235-7278; 06-30-789-1804

Kapcsolattartó: Nagy-Király Vivien

Budapest, 2014. február 5.

Csatolmányok

Név Méret
Palyazati_felhivas_adatlap.pdf 127 KB