1941. április 19.

A 2870/1941. ME sz. rendelet értelmében a zsidónak minősülő személyek rendfokozat nélkül kisegítő (fegyvertelen) szolgálat teljesítésével tesznek eleget katonai szolgálatuknak