1941. január 20–24.

A Vasgárda bukaresti puccskísérlete során több ezer zsidót megvernek, és több százat megölnek. A németek nem támogatják a puccsistákat, Antonescu a lázadáskísérletet kíméletlenül leveri

1941. január 21.

Bulgáriában a parlament elfogadja a Nemzetvédelmi Törvényt

1941. március 3.

Megszervezik a krakkói gettót

1941. március 29.

Párizsban megszervezik a Zsidókérdés Főbiztosságát, élére Xavier Vallat kerül

1941. április 3.

Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága; utóda Bárdossy László lesz

1941. április 10.

Zágrábban kikiáltják a „független” Horvátországot, diktátora Ante Pavelić lesz

1941. április 11.

Magyarország csatlakozik Németország Jugoszlávia elleni hadjáratához, és visszacsatolja a Délvidéket

1941. április 19.

A 2870/1941. ME sz. rendelet értelmében a zsidónak minősülő személyek rendfokozat nélkül kisegítő (fegyvertelen) szolgálat teljesítésével tesznek eleget katonai szolgálatuknak

1941. április 30.

Zágrábban kiadják az első horvát zsidótörvényt

1941. május 19.

A magyar zsidó munkaszolgálatosoknak az addig viselt nemzetiszínű helyett sárga karszalagot kell hordaniuk