1938. január 11.

Pest vármegye törvényhatósága alispánná választja Endre Lászlót, Gödöllő hírhedten antiszemita és rasszista főszolgabíráját

1938. január 21.

A román kormány rendelete 270 000 zsidót foszt meg állampolgárságától

1938. február 21.

A kormány feloszlatja Szálasi pártját, az MNSZP-t

1938. március 5.

Győrben Darányi Kálmán bejelenti az egymilliárdos fegyverkezési és infrastruktúra-fejlesztési kormányprogramot, és azt a tervét, hogy a zsidókérdést „törvényes úton” rendezni óhajtja

1938. március 12–13.

Németország bekebelezi Ausztriát (Anschluss)

1938. március 25.

A lengyel parlament megszavazza azt a törvényt, amelynek értelmében azok a zsidók, akik öt éven keresztül nem térnek vissza hazájukba, elveszítik állampolgárságukat

1938. március 27.

Magyar Nemzeti Szocialista Párt – Hungarista Mozgalom (MNSZP-HM) néven megalakul Szálasi új pártja

1938. május 12.

Lemond a Darányi-kormány

1938. május 14.

Imrédy Béla alakít kormányt

1938. május 25–29.

Budapesten rendezik meg a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszust