A Holocaust and Genocide Studies folyóirat elérhető könyvtárunkban

02 máj

A washingtoni United States Holocaust Memorial Museum és az Oxford University Press közös kiadásában megjelenő Holocaust and Genocide Studies folyóirat lektorált tanulmányokat, esszéket tartalmaz a társadalomtudományok tárgyköréből a holokauszttal és az egyéb népirtásokkal kapcsolatban. A neves folyóirat legfrissebb számát már olvashatják a Holokauszt Emlékközpont Könyvtárának látogatói.

A folyóirat tavaszi számának nyitó cikke a Németországban 1933. április 1-jén a zsidó vállalkozások ellen meghirdetett, államilag szervezett „békés” bojkottról szól, amely a náci rezsim első szisztematikus, brutális zsidóellenes akciója volt, s elemzi az ekkor készült felvételek propaganda üzeneteit, amellyel a nemzetközi közvéleményt igyekeztek befolyásolni. Egy másik írás a Cseh-Morva Protektorátusban vegyes házasságban élő (keresztény-zsidó) családokat vizsgál abból a szempontból, hogy társadalmi és rokoni kapcsolataik mennyiben tudták enyhíteni az őket sújtó egzisztenciális kiszolgáltatottságot, a kifosztás, az elszigeteltség, a nélkülözés és a deportálás hatásait. A harmadik tanulmány az irodalmi szöveg akusztikumát fókuszba állítva elemzi a holokauszt traumáját három zsidó költő, Stanisław Wygodzki, Ilona Karmel és Stanisław Jerzy Lec munkásságában, akik lengyelül írták le tragikus élményeiket a náci táborokban. Olvashatunk a németek által megszállt Galíciában megnyilvánuló helyi kollaboráció egyes jelenségeiről: azokról a fejvadászokról, akik zsidókat árultak el a német rendőrségnek pénzjutalomért, lakásért, élelemért és egyéb előnyökért. E folyóiratszám utolsó írása kiterjeszti a holokauszt-tanulmányok vizsgálati körét a Latin-Amerikába menekült zsidók tapasztalataira. Habár Mexikó az 1930-as években és a második világháború idején erősen korlátozó politikát folytatott a zsidó menekültekkel szemben, közel kétezer nácizmus elől menekülő zsidónak sikerült bejutnia az országba. A tanulmány harminc zsidó menekült család kényszermigrációs folyamatát elemzi, akik 1937 és 1949 között érkeztek Mexikóba, s ezen keresztül betekintést nyújt a holokauszt globális hatásaiba és dinamikájába.

Előfizetésünk révén egészen 1996-ig visszamenőleg a folyóirat minden cikkéhez online hozzáférést nyújt a Holokauszt Emlékközpont Könyvtára.
Várjuk az érdeklődőket!