„Az ember, aki belelátott a történelem sötét bugyraiba”

  • Főoldal
  • Hazai
  • „Az ember, aki belelátott a történelem sötét bugyraiba”
13 márc

Réthelyi Miklós: Egy magyar demokrata – Szentágothai János politikai hitvallása című könyvét Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke mutatta be a Holokauszt Emlékközpontban.

A február 25-én megrendezett könyvbemutató valódi csemege volt a könyvbarátok és a közelmúlt eseményei iránt nyitott minden érdeklődő számára. Réthelyi Miklós könyvét az a Vízi E. Szilveszter méltatta, aki Szentágothai tanítványa volt Pécsett, és nem csak távolról követhette nyomon a kiemelkedő tudós pályáját, hanem egyes tisztségeibe valós értelemben is követte őt, jelesül ő volt az utódja a Magyar Tudományos Akadémia és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöki székében is. 

„A könyv egy olyan emberről szól, akinek nem volt mindegy Magyarország sorsa, aki az emberi sorsok iránt szenvedélyesen érdeklődött, aki a zsidó-keresztény erkölcsi alapokon állt, aki Isten-hitét nyilvánosan is megvalló világhírű természettudós volt. Mindenről határozott gondolatot, véleményt alkotott, amit másokkal is szívesen megosztott. Közéletet élő ember volt” – hangsúlyozta bemutatójában Vízi E. Szilveszter.

Réthelyi Miklós Szentágothai János halálának huszadik, és a magyarországi holokauszt hetvenedik évfordulójára időzítette a kötet megjelenítését. Fontosnak tartotta közkincsé tenni Szentágothai levelekben kifejtett gondolatait, amelyeket hosszú évtizedeken keresztül Írt, ismerősöknek és ismeretleneknek egyaránt. A szerző a könyvet egyformán ajánlja az idősebb és a fiatalabb generációknak. Az előbbieknek, mert még emlékezhetnek a rendszerváltozás körüli évekre és Szentágothai nyilvános megjelenéseire, az utóbbiaknak pedig azért, mert számukra még sok mindent meg kell magyarázni az érintett évek gondolkodása, fogalmai, szóhasználata, kifejezései, személyes és társadalmi evidenciái közül.

A kötet közzétételével, emelte ki Vízi E. Szilveszter „a világhírű tudós akaratát teljesítjük, ha megidézzük szavainak, gondolatainak és cselekedeteinek igazi célját, és tisztelgünk, emlékezünk a magyarországi vészkorszak 70. évfordulóján azokra, akik honfitársaink voltak és méltatlanul elpusztultak.”

Az eseményről további fotók találhatók, és az alábbi csatolmáynból megismerheti Vízi E. Szilveszter méltatásának teljes szövegét is: