„Emlékeink a jövő záloga” 2013/2014 – felhívás iskoláknak

Jelentkezési határidő: 2012. november 10. Az „Emlékeink a jövő záloga” (TÁMOP-3.2.13-12/1)  programban a Holokauszt Emlékközpont több partneriskolával együttműködve, közös, egymást kiegészítő, mindkét helyszínen zajló informális, tanórán kívüli foglalkozási és múzeumpedagógiai programsorozatot alakított ki az elmúlt tanévben. A programot 2013. január 1 – 2014. február 28 között szeretnénk újra elindítani, s ehhez partneriskolák jelentkezését várjuk.

A program oktatási-nevelési célja: a tanulók történeti, helytörténeti tudásának bővítése, más népek és kultúrájuk megismerése, egymás elfogadásának, a toleráns gondolkodás alapjainak, a civil és felelős állampolgár attitűdjének kialakítása, az ismeretszerzés szabadidős tevékenységi formáiban való jártasság megszerzése.     

A program egy éves megvalósítási időtartama alatt az iskolák saját nevelési céljaiknak megfelelő, általuk tervezett foglalkozásokat indítanak az érdeklődő tanulók számára (havi szakkör, téma hét, témanap, óvodai foglalkozás), melyekbe az Emlékközpont muzeológiai, oktatási programjai fogaskerék-szerűen illeszkednek be (tárlatvezetések, speciális foglalkozások, rendhagyó órák, vándorkiállítások, diák-tárlatvezetők képzése). A finanszírozott egy évet követően, további öt éven keresztül a két intézmény között az együttműködés nem szűnik meg, de évente megerősítésre kerül. Ezen időszak alatt az Emlékközpont múzeumpedagógiai programjait – mindkét helyszínen – továbbra is térítésmentesen biztosítja az együttműködő iskolák számára.

Mindez új típusú partneri viszonyt alakíthat ki az iskolák és a múzeum/emlékközpont között, hiszen biztosítja a tanulókkal és tanárokkal való hosszan tartó együttműködést. Lehetőséget ad arra, hogy az adott tanulócsoportot több korosztályi szinten, több tematikában, gazdag foglalkozási kínálattal érjük el és ismereteit, készségeit több forrásból, több szinten fejleszthesse. A tanároknak alkalmat ad arra, hogy szakmai munkájukat magasabb színvonalon, változatosabb körülmények között, múzeumpedagógusokkal együttműködve, a megvalósítási periódusban finanszírozott keretek között végezhesse.

Jelen pályázati kiírásra csak Budapest, Pest megyén kívül régiók (a konvergencia régiók: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl) területén székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be pályázatot, továbbá csak a pályázat benyújtása szerinti konvergencia régió területén található intézményei után igényelhet támogatást.

Jelentkezés:

Rochy-Blau Klára

oktatási program koordinátor

Tel.: +36 (1) 455-3306

E-mail: blau.klara@hdke.hu

Web: www.hdke.hu