Emlékezetpolitika és rendvédelem

19 nov

November közepén a harmadéves rendőr szakos hallgatók egy csoportja a „Szakdolgozat módszertan” óra keretében látogatást tett a Páva utcai Holokauszt Dokumentáció Központban a tárgyat oktató dr. Tarján Gábor egyetemi docens kíséretében. 


A vendégeket, a programot is összeállító dr. Kovács Tamás igazgató fogadta. Az emeleti oktatóteremben köszöntve a hallgatókat néhány mondatban bemutatta az intézményt. Ezt követően Tarján Gábor személyes emlékeiről beszélt a rendszerváltás időszakából, amikor a romos zsinagóga imaházként nem, de az újjáéledő, szerveződő zsidó (ifjúsági) szervezetek bázisául szolgált. 

A szakmai program során a hallgatók konkrétan megismerkedhettek a magyarországi Holokauszttal összefüggő, itt őrzött forrásokkal, dokumentumokkal. Általánosságban ugyan tanultak az évfolyam-előadások során a levéltári és könyvtári kutatások módszeréről, de itt egy meghatározott témakörre fókuszálva szerezhettek tapasztalatot.
Sipos Máté Levente a Szent György Szakkollégium diákigazgatója tartott történeti áttekintést a magyar holokausztról. A hallgató évek óta foglalkozik a témával, az egy héttel korábban elkészült TDK dolgozata is erről szól, középpontban a rendvédelmi szervek szerepével. 

Jakab Attila összefoglalta „Jogfosztástól a népirtásig” állandó kiállítás tematikája alapján a magyar zsidók szenvedéseit, üldöztetését, legyilkolását. A kiállításhoz hasonlóan az állam és állampolgár viszonyára helyezve a hangsúlyt bemutatta 1938-tól, hogy a magyar állam miként fosztotta meg fokozatosan polgárai egy meghatározott csoportját mindattól, ami az embert emberré teszi: jogaitól, javaitól, szabadságától, emberi méltóságától és végül puszta életétől – különösen a náci megszállás alatt, után. A legérdekesebb a keresztény egyházak viszonyának bemutatása volt a zsidósághoz, az üldöztetéshez. Az előadó dokumentumokkal és fotókkal támasztotta alá mondanivalóját.
Szakdolgozat készítés nem képzelhető el könyvtárhasználat nélkül, ezért a hallgatók megismerkedtek az elsősorban a holokauszt szakirodalmát gyűjtő könyvtár munkájával. Nem csupán nyomtatott anyagokról (könyvek, folyóiratok, periodikák) esett szó, hanem arról is, hogy a könyvtár tagja a NAVA-pontok hálózatának, ami kiterjesztett, teljesebb kutatást tesz lehetővé. A hallgatók kézbe vehettek célzottan kiválasztott, szakszerű magyarázattal bemutatott érdekesebb munkákat. 

A magyarországi áldozatoknak az intézmény belső udvarát körbefutó nyolc méter magas üvegfal állít emléket. A többszázezer név mellett üresen hagyott falrészek is vannak a még feltárása váró áldozatok neveinek, noha az ezzel foglalkozó szakemberek szerint soha nem teljes a névsor. Beavatták az érdeklődőket a nevek szakszerű gyűjtésének és feldolgozásának módszertanába is. Kifelé menet már nemcsak nagyobb érdeklődéssel, hanem más szemmel is olvasták hallgatóink az „Áldozatok emlékfala”-n elhelyezett feliratokat.
A kiállítás megtekintésére még felületesen sem volt idő a módszertani előadások után, ezért a Szent György Szakkollégium elhatározta, hogy ismét felkeresik az emlékközpontot, de immár múzeumlátogatás céljából.

Szöveg: Tarján Gábor, Deák József
(A cikk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara honlapján jelent meg http://bit.ly/2qrgaty.
Fotók  © Holokauszt Emlékközpont)