Füstbe szállt életek

09 szept

Szeptember 26-ig lehet jelentkezni a “Füstbe szállt életek” akkreditált, 60 órás továbbképzésünkre. A nemzetközi távoktató továbbképző program otthon, internetről is teljesíthető, akkreditált továbbképzési lehetőséget nyújt tanárok számára. A 60 órás távoktató tanfolyam a világháló alkalmazásával biztosít új tanulási lehetőséget a tanárok számára és bővíti, gazdagítja ismereteiket, felkészültségüket. A program bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire. 


Az 575-240/2017 számú akkreditált programot teljesítő pedagógusoknak 60 órát igazolunk.
A 2021-es őszi képzésre a jelentkezési határidő: 2021. szeptember 26.
A távoktató program bemutatja a modernkori üldöztetés, az egyedi népirtás legfontosabb európai szakaszait, külön hangsúlyt helyez a magyarországi események jellegzetességeire.  

A távoktatás a lengyel, a német és a magyar zsidóság holokauszt előtti életének feldolgozásával indul, így a résztvevők előtt kirajzolódnak a hasonlóságok és különbségek. A háborús években halálra hajszolt zsidókat nem csak mint tehetetlen áldozatokként, hanem maguk valójában, személyükben és önálló világgal rendelkező közösségekként ismerhetjük meg.

A program számos témát ölel fel, közöttük a szövetségesek viszonyát az európai zsidóság megsemmisítéséhez és a zsidó ellenállás lehetőségeit. A történelmi folyamatot követve vizsgálja a szereplők: az áldozat, a gyilkos, a passzív szemlélő és az embermentő magatartását, megnyilvánulásait.

A jeruzsálemi Yad Vashem Intézet és a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány a távoktató kurzus teljesítését mindazoknak ajánlja, akik munkájukban mind igényesebben, a holokauszt történetének, erkölcsi dilemmáinak és következményeinek feldolgozásával mutatják be az egyetemes emberi normák érvényesítésének lehetőségeit, elvetésük társadalom- és emberellenes, szörnyű következményeit. A programot a jeruzsálemi Yad Vashem intézetének keretében, a Holokauszt Tanulmányok Nemzetközi Iskolájának munkatársai írták. A program a budapesti Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány legszorosabb együttműködésével folyik.

Az új tanári program új ismereteket nyújt a kirekesztés, a holokauszt önálló feldolgozására és tanítására. Elemei a közgyűjteményekben őrzött forrásokba és a szakirodalom legjelesebb képviselőinek munkáiba való kutatásra is ösztönöznek.

Tartalomjegyzék:

A 12 tanulási egységet négy fejezetben ismerhetik meg a résztvevők.

Az első a világháború előtti zsidó közösségekkel foglalkozik:
A lengyel zsidóság története 1939-ig.
A német zsidóság 1939-ig
A magyarországi zsidók története a holokauszt előtt
Antiszemita és rasszista folyamatok Magyarországon 1920-1941 között

A második a zsidók faji elkülönítését és a gettók életét tárja fel:
A kelet-európai gettók világa
A kirekesztés Nyugat-Európában
Gettók Magyarországon

A harmadik fejezet az európai zsidóságot ért népirtás formáit és dimenzióit ismerteti:
A sortüzektől az iparszerű megsemmisítésig
Az emberi sors az SS- táborai rendszerében
A szövetségesek és a „végső megoldás”

A negyedik is két fontos témát ölel fel:
A zsidók mentésének lehetőségei és megnyilvánulásai
A zsidó ellenállás.

További tudnivalók:
Jelentkezés:
A tanfolyamra az oktatas@hdke.hu email címen lehet jelentkezni 2021. szeptember 26-ig. Az internetes távoktató tanfolyamon való részvétel díja 15 000 Ft, amelyet a következő számlaszámra kérünk a jelentkezéskor befizetni: MAK 10032000-00285513-00000017, kedvezményezettként kérjük feltüntetni: Holocaust Közalapítvány, illetve a közlemény rovatba írják be: Füstbe szállt életek továbbképzés. A jelentkezések visszaigazolása 2021. szeptember 28-ig e-mailben történik.

A távoktatás folyamata:
Október 1. – Október 24. (az 1-3. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)
Október 15. – November 21. (a 4-6 tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése.)
November 22. – December 12. (a 7-9. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)
December 13. – Január 9. (a 10-12. tanulási egység elvégzése, feladatainak beküldése)

Felkészítés, személyes konzultáció:
A résztvevők a tanfolyam során bármikor kapcsolatot létesíthetnek  a kurzus konzulenseivel, és e-mailben kérdéseikre választ kaphatnak (oktatas@hdke.hu).

Személyes konzultációk időpontjai:
A távoktatás indulásakor (2021. október 1.) személyesen múzeumunkban, illetve a tanulási egységek teljesítése közben (2021 október 17.; november 12. és december 10.) személyesen vagy online formában.
A konzultációkról maximum két esetben és igazoltan hiányozhat a résztvevő.
Követelmények:
Minden tanulási egység végén egy szabadon választott önellenőrző kérdésre kell válaszolni, valamint a kurzus végén egy választott témakörből rövid óravázlattal szemléltetni, hogy az adott tanulási egységet, hogyan mutatná be a diákok számára.

A program teljesítése:
Az 575-240/2017 számú akkreditált programot teljesítő pedagógusoknak 60 órát igazolunk.
Az internetes tanfolyamot sikeresen teljesítők előnyt élveznek a jövőbeni a jeruzsálemi Yad Vashem Intézetben tartandó szemináriumra való pályázatnál.

További információ:
Érdeklődni a kurzussal kapcsolatos kérdésekről Árvai Noémi múzeumpedagógusnál lehet:
+36 1-4553324, narvai@hdke.hu

Hasznos és sikeres munkát kíván a nemzetközi felkészítő csapat:
 
A Yad Vashem és
A Holokauszt Emlékközpont