Hogyan tovább? konferencia

30 ápr

A holokauszt tragédiája megtörte a zsidó családokat. Az életben maradottaknak újra kellett szőniük a családi kötelékeiket is. Hogyan boldogultak az árva, félárva gyerekek? Milyen nehézségekkel szembesültek régi-új családjaik? A 2020-ban megjelent “A Vészkorszak árvái: a magyarországi zsidó árvaházak és gyermekotthonok emlékezete” című kötet témáját a Hogyan tovább? Zsidó családok Magyarországon a háború után című egynapos konferencia tárgyalja meg a Holokauszt Emlékközpont szervezésében. 


A családi gyász és az újrakezdés komoly kihívások elé állította a túlélőket. Hogy életüket folytatni tudják a szörnyű megpróbáltatások után, rendezni kellett családjaik belső viszonyait. Az újrakezdési lázba nem kizárólag a teljesen magukra maradt „szabad” és független emberek vetették bele magukat, hanem sokszor csonka családok, egy-egy apa vagy anya a háború alatt vagy előtt született, esetleg testvér nélkül maradt gyerekeikkel. A fiatalok egy része az ifjúsági  mozgalmak aktivitásából merített erőt. Sokszor a NÉKOSZ-ban vagy a MADISZ-ban lelték meg (nem-zsidó) párjukat, szabadulni akarván mindenféle tradíciótól, így a vallás kötelmeitől is. A tehetős, nagypolgári családoknak a vagyonuk háború utáni kisajátításával, és a családfenntartó apák elvesztése következtében szintén újra kellett gondolniuk működésük alapjait.

© Fortepan / Hámori Gyula

Egyedi helyzetbe kerültek azok a gyerekek, akik vérszerinti családjuktól elszakítva élték meg a háború végét, és hozzátartozóik hiányában eltűnt vagy bizonytalanná vált eredeti identitásuk. Az előadások egy része az emlékezéssel, az emlékek felidézését megkönnyítő mnemotechnikákkal foglalkozik, emellett szó esik majd a zsidó újrakezdést ábrázoló, a Joint DC és a hitközségek megbízásból készült reklám-propaganda célú fényképekről is.

2021. május 20., csütörtök, 14 óra 

PROGRAM:

14 óra – Megnyitó: Kovács Tamás, igazgató, HDKE

I. szekció, Moderátor: Kovács Tamás, igazgató, HDKE

Vörös Kata, szociológus, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
A hiány jelei – Magyarországi zsidó árvaházak és gyermekotthonok lakóinak emlékezete

Gombocz Eszter, tanár, Wesley János Teológiai Főiskola
Helyidentitás és önéletrajzi emlékezet összefüggései a vészkorszak árváinál

Bányai Viktória, hebraista, történész, TK Kisebbségkutató Intézet, Budapest
Széttört életek – elvesztett önazonosságok

16 óra – II. szekció,  Moderátor: Csősz László, történész, Magyar Nemzeti Levéltár

Frojimovics Kinga, levéltáros, történész, Wiesenthal Intézet, Bécs
Családi mindennapok, mindennapi családok – Strasshofi túlélő családok Magyarországon az 1940-es évek második felében

Dunai Andrea, proveniencia-kutató, Berlin
Vida Jenő családjának sorsa a Holokausztban és utána

Lénárt András, történész, szociológus, Holokauszt Emlékközpont
A magyarországi zsidóság fotókon, 1945 +/- három év

18 óra – III. szekció Moderátor: Laczó Ferenc, történész, Maastrichti Egyetem

Beth Cohen, szociológus, State University of California
A holokauszt után újraalkotott családok

Szapor Judit, történész, McGill University
„Új világot építünk; Magyar zsidók, vegyes házasságok és az új elit”

Szalai Júlia, szociológus, A Magyar Tudományos Akadémia tagja, TK Szociológiai Intézet
Összefoglaló és záró megjegyzések

Az online rendezvény magyar-angol nyelvű, tolmácsolást biztosítunk.
A konferenciára regisztrálni május 3-tól ITT lehet. 

Mindenkit szeretettel várunk!