Holocaust füzetek – Felhívás társszerzőknek

14 ápr

Felhívás tanulmányok, memoárok, cikkek közzétételére a megújult számaiban.

Az országosan és külföldön is népszerű Holocaust Füzetek kiadvány több mint tíz éve megszűnt. Napjainkban elengedhetetlen a holokauszttal, a gyűjtemény gyarapításával és oktatásával komplex módon foglalkozó intézmény tudományos és hazai kutatást fejlesztő kezdeményezéseinek, tapasztalatainak, eredményeinek közkinccsé tétele, nyomtatott formában is.

A Holocaust Füzetek tudományos és ismeretterjesztő folyóirat, amelyet a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány rendszeresen megjelentet.

A folyóirat az európai és hazai holokauszt históriáját hivatott bemutatni a történelmi, politikai folyamatok összefüggésrendszerébe ágyazva.

·         Foglalkozik az európai holokauszt kialakulásával és a népirtás iparszerű véghezvitelével, a zsidók és más népcsoportok megsemmisítésével.
·         Sokoldalúan elemzi a magyar-zsidó együttélés
·         Tárgyalja a vészkorszak előzményeit, az üldöztetést, a jogfosztást, a kifosztást, a szabadságtól és az emberi méltóságtól való megfosztást, a kisegítő munkaszolgálat intézményét, a gettósítást, a tömeges deportálást, a koncentrációs és megsemmisítő táborok viszonyait.
·         A magyar zsidóság tragédiájának bemutatása mellett gondot fordít a roma etnikum kirekesztésének, üldöztetésének és módszeres meggyilkolásának ismertetésére is.
·         Kitér a hatalom bürokratikus intézményrendszerének működésére és felelősségére.
·         Foglalkozik az üldöztetés túlélőinek viszontagságos hazatérésével és az itthoni fogadtatás anomáliávial, valamint a magyar társadalomba történő újra beilleszkedéssel.
·         Teret ad a holokauszttal foglalkozó mai vitáknak (a politikai antiszemitizmus új jelenségei, a holokauszt manifesztációja a művészetekben, stb).
·         Nagy súlyt helyez az embermentés és zsidó önmentés sokrétű megjelenítésére, az emlékezéskultúra fejlesztésére. Kardinális kérdésnek tartja a paradigmaváltást a holokausztoktatásban.
·         Fogadja a társadalomtudományok, elsősorban a történelem, az irodalom, a pedagógia, a szociálpszichológia, a szociológia holokauszt témáját érintő kutatási eredményeit, gyakorlati alkalmazásait.

A Holocaust Füzetek a fenti célok, témakörök szellemében vár tanulmányokat, cikkeket, visszaemlékezéseket, dokumentumokat az alábbi műfajokban:

            Tanulmány
            Forrás
            Memoár
            Kitekintő
            Szemle/Recenzió

A Holocaust Füzetek döntően tematikus lapszámokat jelentet meg. Az egyes számok tervezett tartalma:

–          magyar-zsidó együttélés;
–           embermentés;
–          a rasszizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés mai kérdései;
–          a holokausztoktatás pedagógiai és pszichológiai problémaköre;
–          új hangsúlyok a holokausztkutatásban.

A tanulmányok, cikkek, visszaemlékezések, dokumentumok beadási határideje: 2016.június 5., illetve folyamatos.

Cím: info@hdke.hu